Odjel za rehabilitaciju djece


Voditelj Odjela za rehabilitaciju djece:

Sunčica Martinec, dr.med., specijalist fizijatar

E-mail: suncica.martinec@sbkt.hrGlavna medicinska sestra odjela:

Lucija Buntak, bacc.med.techn.Glavni fizioterapeut Odjela:

Branka Maček, bacc.physioth.


Voditelj tima radne terapije:

Vesna Šepec, bacc.therap.occup.


Važne izravne telefonske linije:

 • Voditelj odjela Sunčica Martinec, dr.med., specijalist fizijatar: (+385 49) 383-261
 • Odjelni liječnik Mijo Hržina, dr.med., spec. fizijatar: (+385 49) 383-266
 • Odjelni liječnik Valerija Pavić-Halužan, dr.med., specijalist pedijatar: (+385 49) 383-263
 • Glavna sestra odjela Lucija Buntak, bacc.med.techn.: (+385 49) 383-267
 • Glavni fizioterapeut odjela Branka Maček, bacc.phisioth.: (+385 49) 383-260
 • Voditelj tima radne terapije Vesna šepec, bacc.therap.occup: (+385 49) 383-273
 • Recepcija odjela za rehabilitaciju djece: (+385 49) 383-259
 • Odjelna medicinska sestra I kat: (+ 385 49) 383-262
 • Voditelj Odjela za socijalnu skrb, Jasnica Firšt-Petrišić, dipl.socijalna radnica: (+385 49) 383-214
 • Medicinske sestre II kat: (+385 49) 383-268
 • Logoped: (+385 49) 383-272
 • Psiholog: (+385 49) 383-271
 • Fizijatrijska ambulanta za djecu u poliklinici i služba za naručivanje djece: Zdenka Matečić, medicinska sestra: (+385 49) 383-239
 • Dvorana za fizikalnu terapiju poliklinike: (+385 49) 383-260

U Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju u Krapinskim Toplicama godine 1959. osnovan je odjel za rehabilitaciju djece u suradnji s Ortopedskom Klinikom iz Zagreba. Početkom školske godine 1982/83 otvorena je novoizgrađena školska zgrada koja je etažno i komunikacijski vezana uz bolnički dio, a u građevinskom je smislu prilagođena djeci s tjelesnim oštećenjem. Uz provođenje odgojno-obrazovnog procesa djece s posebnim potrebama, tijekom provođenja bolničke medicinske rehabilitacije, ukoliko to zdravstveno stanje djeteta dopušta, provodi se i osnovnoškolsko obrazovanje te djece po redovnom nastavnom planu i programu.

Odjel za rehabilitaciju djece organiziran je kroz djelatnosti:

 • Fizijatrijska ambulanta za djecu
 • Odjel za bolničku medicinsku rehabilitaciju
 • Odjel socijalne skrbi za djecu s posebnim potrebama

Poliklinika

Ambulanta za fizikalnu terapiju i rehabilitaciju djece

Ambulanta se nalazi se u prizemlju odjela za rehabilitaciju djece i sastavni je dio poliklinike bolnice. Svojom organizacijom i terapijskim postupcima omogućava provođenje polivalentne i interdisciplinarne rehabilitaciji djece od novorođenačke do dobi od 18 godina. Radno vrijeme ambulante je od ponedjeljaka do petka od 7–15h, a predbilježba za termin fizijatrijskog pregled djeteta može se dogovoriti osobnim dolaskom ili tel.: (+385 49)383-239.

Druge važne izravne telefonske linije:

 • Dvorana za kineziterapiju: (+385 49) 383-260
 • Jedinica za radnu terapiju: (+385 49) 383-273
 • Logopedska služba: (+385 49) 383-272
 • Psiholog: (+385 49) 383-271

Pregled i obradu djeteta provodi liječnik specijalista fizijatar. Po indikaciji provode se odgovarajuća terapijska intervencija fizikalnim procedurama:

 • Neurorazvojna habilitacija i rehabilitacija djece s cerebralnim i drugim razvojnim oštećenjima.
 • Medicinska gimnastika za razvojne bolesti i deformacije sustava za kretanje.
 • Rehabilitacija djece s postraumatskim stanjima i upalnim bolestima sustava za kretanje.
 • Individualna i grupna hidrokineziterapija, podvodna masaža.
 • Elektroterapija
 • Radna terapija
 • Logopedska evaluacija i terapija
 • Psihološki evaluacija i terapijska intervencija

Bolnički odjel

Na bolničkom odjelu postoji mogućnost smještaja djece kojima je odobrena početna bolnička medicinska rehabilitacija koja se premještaju s pedijatrijskih odjela Klinika i pedijatrijski odjela OB ili dolaze od kuće po završenom akutnom liječenju te djeca kojima je odobrena održavajuća bolnička medicinska rehabilitacija prema Pravilniku o načinu ostvarivanja prava na bolničko liječenje medicinskom rehabilitacijom HZZO. Odjel raspolaže sa približno 40 bolničkih kreveta i namijenjeni su početnoj bolničkoj medicinskoj rehabilitaciji djece koja su premještena s pedijatrijskih odjela Klinika i pedijatrijski odjela OB te i održavajućoj medicinskoj rehabilitaciji djece dolaskom od kuće, koja je odobrena sukladno Pravilniku o načinu ostvarivanja prava na bolničko liječenje medicinskom rehabilitacijom HZZO . U izdvojenom dijelu odjela postoji mogućnost zajedničkog smještaja roditelja i djece u 9 dvokrevetnih soba.

Na medicinsku rehabilitaciju djeca se primaju se zbog posljedica traumatskih oštećenja lokomotornog sustava, kraniocerebralnih ozljeda, neuroloških oboljenja, reumatskih bolesti, stanja nakon ortopedsko-kirurških operativnih zahvata i drugih stanja zbog kojih ostvaruju pravo na bolničku medicinsku rehabilitaciju u skladu sa Pravilnikom o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na bolničko liječenje medicinskom rehabilitacijom.

Voditelj odjela za rehabilitaciju djece je dr.sc. Sunčica Martinec dr.med., specijalist fizijatar

Glavna medicinska sestra Odjela: Katica Tisanić, bacc.med.techn.

Voditelj tima zdravstvene njege: Lucija Buntak, bacc.med.techn.

Odjel socijalne skrbi omogućava dnevni i tjedni smještaj djeca s posebnim potrebama koji se rješenjem nadležnog Centra upućuju radi provođenja osmogodišnjeg odgojnoobrazovnoga procesa prema odgovarajućem programu u zaštićenim uvjetima.. Prema indikacijama ta djeca mogu biti uključena kroz poliklinički dio u ambulantnu fizikalnu terapiju.

Voditelj Odjela socijalne skrbi D3 je Jasnica Firšt- Petrišić, dipl. socijalni radnik.

Rehabilitacijski program za djecu kojima je odobrena bolnička medicinska rehabilitacija omogućava provođenje:

 • Medicinske gimnastike u dvoranama po rehabilitacijskim protokolima uz primjenu i specifičnih programa kinezioterapije.
 • Hidroterapiju u zasebnom, djeci primjerenom terapijskom bazenu , Hubbard-ovoj kadi uz mogućnost podvodne masaže.
 • Elektroterapiju ( TENS, interferentne stuje, magnetoterapiju, EMG bio-feedback mišićni trening, Compex mišićnu elektrostimulaciju, FES ).
 • Radnu terapiju.
 • Evaluaciju i terapijska intervenciju psihologa.
 • Evaluaciju i terapijska intervenciju logopeda.

Tijekom boravka djeteta u bolnici na odjelu, ukoliko to zdravstveno stanje djeteta dopušta provodi se i odgojno-obrazovni proces od I do VIII razreda osnovne škole po redovnom programu.