IDPM konferencija u Grazu


U Grazu se od 28. veljače do 01. ožujka 2019. održavala 6. IDPM konferencija austrijskog poduzeća TYROMOTION na kojoj je sudjelovala i naša Bolnica. Voditelj Odjela za medicinsku rehabilitaciju kraniocerebralnih bolesnika i akutnu neurologiju mr.sc. Ivan Dubroja, dr. med., spec. neurolog je prezentirao rezultate naše, u svijetu prve, kliničke studije na MYRO® uređaju (proizvođač Tyromotion) za senzomotornu rehabilitaciju ruke/šake nakon moždanog udara ili ozljede mozga.

Studija pod nazivom “Učinkovitost specifične rehabilitacije šake nakon moždanog udara ili traumatske ozljede mozga tijekom rane faze bolničke rehabilitacije” je trajala godinu dana, a provedena je u našoj Bolnici uz sudjelovanje 40 bolesnika. Studija je pokazala učinkovitost ove terapije kao dodatka konvencionalnoj radnoj terapiji kod bolesnika sa motoričkom i osjetnom slabosti ruke/šake. Prednost MYRO® uređaja ogleda se i u tome da se može koristiti i za rehabilitaciju bolesnika koji osim slabosti ruke imaju i kognitivne smetnje, te smetnje zanemarivanja oštećene strane tijela.

Skupu su nazočili i predstavnici korisnika novih tehnologija u rehabilitaciji (specijalisti rehabilitacijske medicine, fizioterapeuti, radni terapeuti, predstavnici upravljanja rehabilitacijskih ustanova) kako bi se upoznali s novim uređajima za neurološku rehabilitaciju, uz prezentaciju kliničkih studija (medicina zasnovana na dokazima).

Tyromotion je jedno od vodećih poduzeća u proizvodnji inovativne tehnologije u medicinskoj rehabilitaciji, s posebnim naglaskom na neurološkoj rehabilitaciji. Također, poznato po robotici u rehabilitaciji ruke/šake nakon moždanog udara ili ozljede mozga, te po uvođenju interaktivne senzorne tehnologije u neurološkoj rehabilitaciji. U posljednje vrijeme razvijaju i robotske sustave za rehabilitaciju hoda.

Galerija slika: