Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za razdoblje 01. siječanj do 31. ožujak 2020. godine

Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za razdoblje 01. siječanj do 31. ožujak 2020. godine:
Izvještaj.xls