Godišnji plan stručnog usavršavanja fizioterapeuta, 2024.

Stručno usavršavanje za fizioterapeute, fizioterapeutske tehničare i masere kupeljarebodovano od Hrvatske komore fizioterapeuta  za  2024. godinu

 

 

 

  1. Mateja Mikulić, mag. physioth., dr.sc. Zdravko Maček, mag.physioth., TELEREHABILITACIJA KOD PACIJENATA S MOŽDANIM UDAROM

31.01.2024. ,prijave 24.-29.01.2024.,

 

  1. Andreja Hršak, bacc. physioth.,Velimir Bratković, bacc. physioth.

FIZIOTERAPIJSKI TRETMAN KOD LUMBALNOG BOLNOG SINDROMA

28.02.2024., prijave  21.-26.02.2024.

 

3.Jelena Škrnjug, bacc. physioth.,Goran Burić., bacc. physioth.

FIZIOTERAPIJSKI POSTUPCI KOD BOLNIH STANJA I OZLJEDA  AHILOVE TETIVE

27.03.2024., prijave  20.- 25.03.2024.

 

4.Andrijana Herak Koprivnjak, mag. physioth., Valentina Lovrek, mag. physioth.

REHABILITACIJA PACIJENATA NAKON REKONSTRUKCIJE PREDNJEG KRIŽNOG LIGAMENTA

24.04.2024., prijave 17.-22.04.2024.

 

  1. Iva Grgić , mag. physioth.

PERCEPCIJA UTJECAJA LIMFEDEMA NA AKTIVNOSTI SVAKODNEVNOG ŽIVOTA I MENTALNO ZDRAVLJE ŽENA OBOLJELIH OD RAKA DOJKE

29.05.2024.,  prijave 22.-27.05.2024.

 

  1. dr.sc. Zdravko Maček, mag. physioth.

FIZIOTERAPIJSKI PROTOKOL KOD ODRASLIH PACIJENATA S TRAUMATSKOM OZLJEDOM MOZGA

26.06.2024.,  prijave 19.-24.06.2024.

 

11.09.2024.,  prijave 04.-09.09.2024. – dan fizioterapije. -BESPLATNO!,

 

 

  1. Jadranka Paun Judaš, mag. physioth., Dijana Eršeg, bacc. physioth.

REHABILITACIJA PACIJENATA NAKON UGRADNJE MEHANIČKIH PROTEZA  MITRALNOG I AORTNOG ZALISKA

25.09.2024., prijave 18.-23.09.2024.- DAN SRCA 29.09.

 

  1. Marina Belošević , bacc. physioth., Natalija Blažičko, bacc. physioth.

PRIMJENA RADIOFREKVENTNE TERAPIJE KOD OSTEOARTRITISA KOLJENA

30.10.2024., prijave 23.-28.10.2024.

 

  1. Tena Golubić, bacc. physioth., Danijela Strugar, mag. physioth.

INTEGRIRANI PRISTUP LIJEČENJU STRUKTURALNE KIFOZE: PRIKAZ SLUČAJA KORIŠTENJEM SCHROTH METODE I BOWEN TEHNIKE

27.11. 2024., prijave 20.-25.11.2024.

 

 

  1. Ivana Zajec, bacc. physioth.

FIZIOTERAPIJSKI PROCES KOD OSOBA OBOLJELIH OD ANKILOZANTNOG SPONDILITISA

8.12.2024., prijave 11.-16.12.2024.

 

 

 

Prijave se vrše putem linka na stranici Bolnice i ispunjavanjem Google obrasca na: https://www.sbkt.hr/KT/category/strucne-aktivnosti/,  od ….

Nakon primitka obavijesti o uplati, na mail dobivate link za pristup predavanju dan prije održavanja predavanja.

 

Kotizacija: 5,50 EURA