ON-LINE PREDAVANJE – STRUČNO USAVRŠAVANJE HKF

Fizioterapijske vježbe kardiovaskularnih bolesnika

PREDAVAČ: Krleža Tatjana, dipl.physioth.

DANA: 25.9. 2020., u 14 h
Predavanje je namjenjeno fizioterapeutima, članovima HKF i bodovano je s 4 boda.
Prijave na mail: zmacek.ftkco@sbkt.hr Informacije na: 099 3620 833.

U prijavi navesti:
1) ime i prezime,
2) članski broj HKF,
3) isključivo gmail račun registriran na vaše ime i prezime za pridruživanje predavanju.

Prijave se primaju do petka, 18.9.2020. do 12 h.

S obzirom da je broj sudionika ograničen, odabir će se vršiti prema redosljedu prijave, a samo odabrani kandidati primiti će mail potvrde s poveznicom na predavanje.

Radujemo se Vašem sudjelovanju !