ON-LINE PREDAVANJE – STRUČNO USAVRŠAVANJE HKF:

Fizioterapeuti Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice i za ovogodišnji svjetski Dan starijih osoba će održati prigodno, stručno on-line predavanje:

Kvaliteta života vezana uz zdravlje i samopoštovanje starijih osoba

na području Krapinsko- zagorske županije

PREDAVAČ: Hrestak Vesna, bacc.physioth.

DANA: 1.10. 2020., u 14 h
Predavanje je namjenjeno fizioterapeutima, članovima HKF i bodovano je s 4 boda.

Prijave na mail: zmacek.ftkco@sbkt.hr Informacije na: 099 3620 833.
U prijavi navesti:

1) ime i prezime,
2) članski broj HKF,
3) isključivo gmail račun registriran na vaše ime i prezime za pridruživanje predavanju.

Prijave se primaju do ponedjeljka, 28.9.2020. do 12 h.

S obzirom da je broj sudionika ograničen, odabir će se vršiti prema redosljedu prijave, a samo odabrani kandidati primiti će mail potvrde s poveznicom na predavanje.

Radujemo se Vašem sudjelovanju !