Odjava predavanja zbog prevencije širenja infekcije covid – 19 virusom

Obavještavam Vas da zbog prevencije širenja infekcije covid – 19 virusom, prisiljeni smo otkazati sljedeća predavanja:

– “Uvod u senzornu integraciju” – Marina Krepelnik, bacc.physioth i Jelena Šipek,bacc.occup., 17. 3. 2020.

– “Učinci specifičnih mobilizacija na spazam fleksora podlaktice i šake kod spastične pareze ruke” – Tučić Marin, mag.physioth., 20. 3. 2020.

O novom terminu predavanja obavijestit ćemo Vas naknadno, kada se steknu sigurni zdravstveni uvjeti za održavanje istih.

 

Hvala na razumijevanju.

Glavni fizioterapeut bolnice,

Zdravko Maček, dipl.physioth.