Poziv na stručno predavanje liječnika

U srijedu, 13. prosinca 2017.god. u 14,00 sati u Plavoj dvorani

Tema:Idiopatske skolioze

Predavač: Mijo Hržina, dr. med., spec. fizikalne medicine i rehab.

Predavanje će biti bodovano prema Pravilniku HLK.