Program online predavanja za fizioterapeute u 2020.godini (bodovano od HKF)

OBAVIJEST O ODRŽAVANJU ON-LINE PREDAVANJA U SBKT – STRUČNO USAVRŠAVANJE HKF

Obzirom na epidemiološku situaciju i sukladno odluci Izvršnog odbora HKF, od 7.7.2020., odlučili smo sva planirana predavanja u SBKT za 2020. godinu održati on-line.

Predavanja koja smo morali odgoditi održat ćemo u novim terminima, a sva sljedeća predavanja koja su u planu stručnog usavršavanja održat će se u najavljenim terminima ali on-line.

Novi termini održavanja predavanja koja su bila odgođena bit će objavljeni na stranicama HKF, web stranici i facebooku SBKT.

Prijave za sudjelovanje na on-line predavanju bit će moguće 10 dana prije termina predavanja.

Plan novih termina za predavanja (on-line) koja su bila odgođena:

rb. Odgođeno: Novi termin: VRIJEME: TEMA:

AUTOR:

1.

20.3.20.

16.7.2020.

14:00-15:00 Učinci specifičnih mobilizacija na spazam fleksora podlaktice i šake kod spastične pareze ruke Tučić Marin, mag.physioth.

2.

17.4.20.

25.9.2020.

14:00-15:00 Fizioterapijske vjezbe kardiovaskularnih bolesnika Tanja Krleža, dipl.physiotht.

3.

17.3.20.

6.11.2020.

14:00-15:00 Uvod u senzornu integraciju Marina Krepelnik, bacc.physioth.,

Jelena Šipek,bacc.occup.

4.

15.5.20.

20.11.2020.

14:00-15:00 Primjena stabilometrijske platforme u ortopediji Andrijana Herak Koprivnjak,dipl. physioth.

Helena Habulinec, bacc.physioth.

5.

19.6.20.

18.12.2020.

14:00-15:00 Utjecaj osteopatskog tretmana ožiljka nakon carskog reza na mobilnost kralježnice Nikolina Sokalić, bacc.physioth.

 

Ranije planirana predavanja koja će biti održana on-line

rb. DATUM: VRIJEME: TEMA: AUTOR:
1. 8.9.20. 14:00-15:00 Manualna limfna drenaža po dr. Vodderu Ivančica Šaško, dipl. physioth.
2. 29.9.20. 14:00-15:00 Seksualnost kardioloskih bolesnika prije i poslije kardioloske rehabilitacije Jadranka Paun, mag.physioth.
3. 1.10.20. 14:00-15:00 Kvaliteta života vezana uz zdravlje i samopoštovanje starijih osoba na području Krapinsko- zagorske županije Vesna Hrestak, bacc. physioth.
4. 23.10.20. 14:00-15:00 Tretman skolioza po SEAS metodi Maja Topolovec, mag.physioth.,

Danijela Strugar, dipl. physioth.

5. 27.11.20. 14:00-15:00 Terapija prisilno induciranim pokretom kod neuroloških bolesnika Ivan Balagović, dipl.physioth
6. 11.12.20. 14:00-15:00 Fizioterapija kod bolesnika s Guillain Barreaom Davor Čavlek, bacc.physioth.,

Marija Brkljačić, bacc.physioth.

Radujemo se nastavku edukacija u novom obliku i pozivamo Vas na suradnju !

S poštovanjem,

glavni fizioterapeut bolnice,

Zdravko Maček, dipl.physioth.