Stručno usavršavanje HKF-a, on-line predavanja za fizioterapeute u 2022-oj godini

Stručno usavršavanje HKF-a, on-line predavanja za fizioterapeute u 2022-oj godini.

1.Tema: Robotska neurorehabilitacija u primjeni kod djece s cerebralnom paralizom
Predavač: Lucija Javorić Barić, bacc. physioth., Topolovec Maja, mag.physioth. 25.02.2022.

 

2.Tema: Procjena i tretman disfunkcije sakroilijakalnog zgloba po Kaltenborn/Evjenth konceptu
Predavač: Mario Kolar, bacc.physioth. 25.03.2022.

 

3. Tema:Bol- faktor ograničenja u provedbi terapijskih vježbi
Predavač: Vesna  Hrestak, bacc.physioth., 29.04.2022.

 

4.Tema: Fizioterapeutski protokol rane faze rehabilitacije nakon TEP-a zgloba koljena u SBKT
Predavač: Karlo Leljak, bacc.physioth. 20.05.2022.

 

5. Tema: Neuromišićna elektro stimulacija -čimbenik oporavka mišića
Predavač: Petra Rožaj, bacc.physioth. 24.06.2022.
Marija Koprivnik, bacc.physioth.

 

6.Tema: Procjena rezultata druge rehabilitacijske faze nakon akutnog infarkta miokarda.
Predavač: Pišković Đurđević Jelena, bacc. physioth., 08.09.2022.

 

7. Tema: Učinci respiracijskih vježbi na plućni kapacitet kod bolesnika nakon kardiokirurške operacije
Predavač: Jadranka Paun Judaš, mag. physioth., 29.09.2022.

 

8. Tema: Suvremeni pristup u fizioterapiji osoba nakon moždanog udara temeljen na znanstvenim dokazima u učinkovitosti
Predavač: Boris Petek, bcc. physioth., 28.10.2022.

 

9. Tema:Učinak osteopatskog tretmana i tretmana ožiljka nakon operacije srca na mobilnost grudnog koša i plućni kapacitet
Predavač: Suzana Šereg, bacc. physioth., DO. 25.11.2022.

 

10.Tema: Primjena ortopedsko-manipulativne tehnike u tretmanu bolnog ramena
Predavač: Katarina Kušer, bacc. physioth., 16.12.2022.

 

Napomena: Objava predavanja se podiže na web stranicu i Fb Bolnice desetak dana ranije. Prijave se primaju do popunjenja slobodnih mjesta.
Veselimo se Vašem sudjelovanju!

Šaško Ivančica, dipl. physioth.
Glavna fizioterapeutkinja bolnice