NOVO! – Normalni pokret – napredni tečaj (01. – 02. 06. 2023.), Posturalna kontrola kao uvjet za kretanje

NORMALNI POKRET – Normalni pokret – napredni tečaj, Posturalna kontrola kao uvjet za kretanje

 

VODITELJ TEČAJA:Tinka Rajher Boštjan, IBITA instruktorica (Slovenija)

VRIJEME ODRŽAVANJA: (01. – 02. 06. 2023.)

CIJENA TEČAJA: 1.506,90 kuna, 200 eura

MJESTO ODRŽAVANJA: Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju, Krapinske Toplice

ROK ZA PRIJAVE: do 15.04.2023. ili do popunjenja.

UVJETI PRIJAVE: prvostupnici fizioterapije, prvostupnici radne terapije, diplomirani fizioterapeuti, magistri fizioterapije, Bobath terapeuti, liječnici, med. sestre, logopedi

 

NAPOMENA:

Tečajevi su namijenjeni fizioterapeutima i radnim terapeutima, a obrađuje teoretsku i praktičnu analizu normalnog držanja i pokretanja. Iskustvo i znanje o normalnom držanju i pokretanju predstavlja osnovu terapeutu za kliničku procjenu funkcionalnih aktivnosti i oštećenja pacijenta. Normalno ili optimalno držanje i pokretanje je ujedno i cilj terapeutskih intervencija, te je facilitacija držanja i pokretanja jedna od osnovnih fizioterapeutskih metoda.

 

TEČAJ NORMALNOG POKRETA (napredni), u trajanju od 2 dana, namijenjen je fizioterapeutima i radnim terapeutima koji imaju završen Osnovni Bobath tečaj ili imaju prethodna iskustva sa sličnih tečajeva. Ovaj tečaj predviđen je kao refreshing tečaj Bobath koncepta, a tematski će se baviti analizom pokreta i osnovama facilitacije gornjih ekstremiteta.

NA TEČAJ NORMALNOG POKRETA (napredni) mogu se prijaviti:

– Bobath terapeuti

– prvostupnici fizioterapije

– prvostupnici radne terapije

– diplomirani fizioterapeuti

– magistri fizioterapije

– liječnici, med. sestre, logopedi (prema dogovoru i odobrenju instruktora i organizatora)

 

Sadržaj prijave kandidature:

– ime i prezime, adresa

– OIB

– zanimanje

– datum i mjesto rođenja

– mjesto zaposlenja (ako je zaposlen/a)

– kontakt telefon

 

Rok za prijave kandidata: do 15.04.2023. ili do popunjenja tečaja.

Rok za izbor kandiata: 20.04. 2023.

 

Način prijave:

e-mailom: ivancica.sasko@sbkt.hr

Izabrani kandidati moći će kotizaciju uplatiti na žiro račun Specijalne bolnice za med.reh., Krapinske Toplice u cijelom iznosu ili prema dogovoru u više obroka. Polaznici će unaprijed dobiti detaljan sadržaj tečaja.

 

Gl.fizioterapeutkinja bolnice,

Ivančica Šaško, dipl.physioth.