Tečaj PNF 1+2, svibanj 2022.

Tečaj PNF 1+2 svibanj, 2022.

VODITELJ TEČAJA: Siniša Poznić, mag.physioth., IPNFA instruktor
VRIJEME ODRŽAVANJA:
1. dio: 02.05.- 06.05. 2022.
2. dio: 23.05.- 27.05. 2022.
CIJENA TEČAJA: 4900,00 kuna
MJESTO ODRŽAVANJA: Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju
PRIJAVE: e-mail: ivancica.sasko@sbkt.hr

ROK ZA PRIJAVE: do 01.02.2022.
UVJETI PRIJAVE: prvostupnici fizioterapije, prvostupnici radne terapije, diplomirani fizioterapeuti, magistri fizioterapije

NAPOMENA:

Sadržaj i ciljevi PNF 1 + 2: Osnovni tečaj
Osnovni tečaj proprioceptivne neuromišićne facilitacije (PNF), sastoji se od dva bloka od pet dana (PNF1 i PNF2). Svaki blok sadrži 37,5 sati poduke. U osnovni tečaj uključeno je najmanje četiri sata tretmana pacijenata od strane polaznika i najmanje četiri sata demonstracije na pacijentu od strane instruktora.
PNF koncept (IPNFA) namjenjen je postdiplomskom usavršavanju fizioterapeuta, minimalno prvostupnika, u području stjecanja znanja o motoričkoj kontroli i motoričkom učenju. Znanje je primjenjivo na neurološkim, ortopedskim, pedijatrijskim i gerijatrijskim pacijentima. U podlozi obrazovanja je facilitacija svakodnevnog pokreta u cilju neurološke i ortopedske rehabilitacije, korekcije loših, posturalnih i pokretačkih navika. ICF rehabilitacijski okvir integriran je u koncept.
Tečaj obuhvaća prikaz koncepta u vidu demonstracija na pacijentima, a u drugom dijelu polaznici rade direktno na neurološkim i ortopedskim pacijentima pod mentorstvom instruktora. Između završetka PNF 1 i početka PNF 2 ne može proći više od dvije godine.

Pregled sadržaja
– Uvod u koncept PNF
– Neuro-anatomija i neurofiziologija
– Osnovna načela i postupci PNF-a
– PNF tehnike
– PNF-obrasci vrata, trupa i ekstremiteta
– Facilitacija na strunjači i druge funkcionalne aktivnosti
– Facilitacija hodanja i aktivnosti vezane uz hod
– Facilitacija disanja
– Procjena pacijenta, postupci ispitivanja i liječenje pacijenta na temelju PNF filozofije i ICF terminologija (demonstracija od strane instruktora i tretman od strane sudionika pod nadzorom)

Na tečaj PNF 1 + 2 mogu se prijaviti:
– prvostupnici fizioterapije
– prvostupnici radne terapije
– diplomirani fizioterapeuti
– magistri fizioterapije

Sadržaj prijave kandidature:
– ime i prezime
– zanimanje
– datum i mjesto rođenja
– mjesto zaposlenja (ako je zaposlen/a)
– dosadašnje radno iskustvo
– kontakt telefon

Rok za prijave kandidata: do 01.02.2022

Rok za izbor kandidata: 20.02. 2022.

Način prijave: e-mailom: ivancica.sasko@sbkt.hr, mob. 00385992554096

Izabrani kandidati moći će kotizaciju u iznosu od 4900,00 kuna uplatiti na žiro račun Specijalne bolnice za med.reh., Krapinske Toplice u cijelom iznosu ili prema dogovoru u više obroka. Polaznici će unaprijed dobiti detaljan sadržaj tečaja.