Jedinica za osiguranje i unapređenje kvalitete zdravstvene zaštite


Valerija Pavić-Halužan, dr.med., Pomoćnica ravnatelja za kvalitetu

Tel. 049/ 383-263
E-mail: valerija.pavic@sbkt.hr


Danijela Barić, bacc.med.techn., Glavna sestra za kvalitetu

Tel. 049/383-483
E-mail:danijela.baric@sbkt.hr ili kvaliteta@sbkt.hr


Obrasci:

  • Vodič o pravima pacijenata
  • Obrazac za prijavu pritužbe pacijenata

Sukladno zakonu o kvaliteti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi ( NN 124/11) standardi kavalitete zdravstvene zaštite jesu precizni kvantificirani opisi mjerila u vezi s obavljanjem zdravstvenih postupaka, zdravstvenim radnicima, opremom, materijalima i okolišem u kojima se obavljaju zdravstveni postupci, a kojima se osigurava kvaliteta zdravstvene zaštite. Svrha uvođenja sustava kvalitete i provođenja načela kvalitete zdravstvene zaštite je da se suvremenim spoznajama u zdravstvenim postupcima osigura najveći mogući povoljan ishod liječenja i smanji rizik za nastanak neželjenih posljedica za zdravlje pacijenata i sigurnost osoblja.

Standardi kvalitete zdravstvene zaštite su:
1. Neprekidno poboljšanje kvalitete kliničkih i nekliničkih postupaka
2. Sigurnost pacijenata i osoblja
3. Medicinska dokumentacija
4. Prava i iskustva pacijenata, zadovoljstvo osoblja
5. Kontrola infekcije
6. Smrtni slučajevi i obdukcija
7. Praćenje nuspojava lijekova i štetnih događaja vezanih uz medicinske proizvode
8. Unutarnja ocjena
9. Nadzor sustava osiguranja i unapređenja kvalitete zdravstvene zaštite (Pravilnik o standardima kvalitete zdravstvene zaštite i načinu njihove primjene (NN 79/11)).

U Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice djeluje Povjerenstvo za kvalitetu (dalje u tekstu Povjerenstvo) i Jedinica za osiguranje i unapređenje kvalitete i zdravstvene zaštite (dalje u tekstu Jedinica za kvalitetu).
Povjerenstvo ima ulogu strateškog planiranja i donošenja odluka o postupcima osiguranja i poboljšanja kvalitete. Članovi Povjerenstva su mr.sc.Ivan Dubroja, dr.med., Ljubica Vincelj- Šalković, dr.med., dr.sc.Damir Plečko, dr.med., Danijela Polak Erceg, mag.med.biochem, a predsjednica Povjerenstva je Darija Granec dr.med.
Jedinica za kvalitetu koordinira aktivnosti predstavnika za kvalitetu svih ustrojstvenih jedinca te sudjeluje u radu Povjerenstva za kvalitetu, te drugih povjerenstva i radnih timova prema potrebi. Djelatnici Jedinice za kvalitetu su Voditeljica, Darija Granec, dr.med., ujedno i Pomoćnica ravnatelja za kvalitetu, i Danijela Barić, bacc.med.techn., Glavna sestra za kvalitetu.

Pohvale i pritužbe pacijenata

Vaša iskustva i pohvale tijekom boravka u našoj bolnici možete upisati u Knjigu dojmova koja se nalazi na recepciji Bolnice.
Ako ste nezadovoljni s pruženom skrbi i uslugama u našoj ustanovi, možete se žaliti usmenim ili pisanim putem. Prigovor je usmeno izraženo nezadovoljstvo izjavom osoblju ustrojbene jedinice ili izravnim obraćanjem Upravi Bolnice. Pritužba je pisano izraženo nezadovoljstvo koju možete ispisati na Obrascu za prijavu pritužbe pacijenata. Obrazac možete naći na internet stranici bolnice www.sbkt.hr/kvaliteta.php#obrasci ili na recepciji. Pritužbu možete uputiti elektroničkom poštom na adresu kvaliteta@sbkt.hr ili u pisanom obliku ulaganjem u označeni sandučić koji se nalazi u prizemlju Bolnice. Za dodatne informacije o postupku pohvale, prigovora ili pritužbe možete se obratiti djelatnicama na recepciji.

Osoba koja je ispunila obrazac pritužbe može ga predati na slijedeći način:

  • uputiti elektroničkom poštom na adresu kvaliteta@sbkt.hr
  • ubaciti u sandučić za pritužbe koji se nalazi u prizemlju Bolnice

Pisani odgovor na pritužbu poslat će se podnositelju pritužbe u roku od 8 dana. Ukoliko iz opravdanih razloga nije moguće dati odgovor u zakonskom roku, obavijestiti ćemo Vas usmenim putem (telefonom ili putem e-mail) u kojem roku ćete dobiti pisani odgovor, a najdulje u roku od 30 dana od datuma podnošenja pritužbe.

Korisni linkovi:

Ministarstvo zdravlja https://zdravlje.gov.hr/
Agencija za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu i socijalnoj skrbi http://aaz.hr/