Centralna jedinica za bolničko naručivanje pacijenata

U našoj ustanovi, sukladno odluci ministra zdravstva i socijalne skrbi (KLASA:500-01/08-01/140, URBROJ:534-05-1-2/1-08-52, od 21. listopada 2008. g.) o ustrojavanju i načinu rada bolničke jedinice za centralno naručivanje pacijenata, koja obvezuje sve bolničke zdravstvene ustanove u Republici Hrvatskoj, pacijenti se mogu naručiti na pregled i putem telefaxa, na način da šalju presliku uputnice liječnika primarne zdravstvene zaštite ili presliku nalaza liječnika specijalista s indiciranom zdravstvenom uslugom, te elektronskom poštom (e-mail) kada je potrebno u privitku dostaviti skeniranu uputnicu liječnika primarne zdravstvene zaštite, odnosno skenirani nalaz liječnika specijalista s indiciranom zdravstvenom uslugom.

Naručivanje na stacionarnu medicinsku rehabilitaciju

Za stacionarnu rehabilitaciju potrebno je uz gore navedeno poslati i odobrenje liječničke komisije na Email adresu: recepcija@sbkt.hr, fax.: (+385 49) 232 120Za rehabilitaciju djece potrebno je sve gore navedene papire i odobrenja poslati na Email adresu: recepcija-djecji@sbkt.hr, fax.: (+385 49) 232 120Naručivanje na specijalističke preglede i dijagnostiku

Naručiti se možete faksom ili e-mailom:

Molimo pacijente da prilikom naručivanja telefonom ili putem e-maila obavezno pripreme sve podatke za narudžbu što se posebno odnosi na matični broj osigurane osobe (MBOO) i broj telefona za kontakt.

Naručivanje putem direktnih telefonskih linija radnim danom:


 • Medicinska rehabilitacija odraslih od 12 do 15 h: 049 383 403
 • Medicinska rehabilitacija djece od 09 do 12 h: 049 383 259
 • Kardiološka i internistička ambulanta od 13 do 14 h: 049 383 324
 • Holter EKG-a i tlaka od 13 i 30 do 15 h: 049 383 342
 • Ergometrija od 13 i 30 do 14 i 30 h: 049 383 328
 • UZV srca (ECHO kardiografija)od 14 do 14 i 30 h: 049 383 332
 • TCD, doppler karotida, doppler renalnih arterija, doppler vena od 13 do 14 h: 049 383 331
 • EMNG ruku, nogu od 13 do 14 h: 049 383 411
 • EEG, pregled neurologa od 13 do 14 h: 049 383 223
 • Denzitometrija od 13 do 14 h: 049 383 372
 • Reumatološka ambulanta dr. Pavlović od 13 do 14 h: 049 383 431
 • Reumatološka ambulanta dr. Ćunović Dubroja od 13 do 14 h: 049 383 321
 • Dječja fizijatrijska ambulanta od 13 do 14 h: 049 383 239
 • CT-dijagnostika od 11 do 12 h: 049 383 201
 • RTG-dijagnostika, klasične pretrage, kontrastne pretrage i mamografija od 13 do 14 h: 049 383 231
 • UZV abdomena, štitnjače i dojki od 13 do 14 h: 049 383 231
 • UZV muskuloskeletnog sustava od 08 do 09 h: 049 383 299

Naručivanje putem direktne telefonske linije radnim danom od 13 do 14h:

 • Ortopedska ambulanta (odrasli, djeca): 049 383 408 ili

  E-mail: ortopamb@sbkt.hr

Voditelj poslova centralnog naručivanja:

Anđelka Plečko, struč.spec.comm.

 • Tel.: (+385 49) 383 100

Liste čekanja:

Važno!

Datum dolaska na stacionarnu medicinsku rehabilitaciju objavljen na listi čekanja je okvirni termin prijema, a o konačnom datumu ćete biti obaviješteni pismenim putem najkasnije 10 dana prije dolaska.

Liste čekanja za stacionarnu rehabilitaciju

Liste čekanja za liječničke preglede i fizikalne terapije

Liste čekanja za dijagnostiku

Ovdje možete besplatno preuzeti adobe reader za čitanje PDF datoteka

Pretrage koje nisu obuhvaćene ovom listom čekanja obavljaju se unutar 30 dana od prijave.