Odjel za radiološku dijagnostiku

Voditelj odjela za radiološku dijagnostiku:

Dr.sc. Damir Plečko, dr.med., spec. radiolog

E-mail: damir.plecko@sbkt.hr

Glavni ing. med. radiologije:

Ivica Brlić, ing.med. radiologije
Važne izravne telefonske linije:

 • Voditelj odjela za radiološku dijagnostiku: (+385 49) 383-222
 • Snimaona 1 radiološke dijagnostike: (+385 49) 383-309
 • Snimaona 2 radiološke dijagnostike: (+385 49) 383-230
 • Radiološka dijagnostika-narudžbe: (+385 49) 383-231 od 13-14h
 • CT-dijagnostika: (+385 49) 383-201
 • Ultrazvučna dijagnostika: (+385 49) 383-202
 • Ultrazvučna dijagnostika-narudžbe: (+385 49) 383-231 od 13-14h
 • Denzitometrija-narudžbe: (+385 49) 383-372 od 13-14h
 • RTG administracija: (+385 49) 383-231

Klasična i kontrastna radiološka dijagnostika

Radiologija je specijalnost medicine koja koristi rendgenske zrake za dijagnosticiranje i liječenje bolesti. U klasičnoj radiologiji u dijagnosticiranju bolesti koristi se slikovna tehnologija gdje rendgenske zrake nakon što prođu kroz tkiva organa pacijenta stvaraju zapis na rendgenskim filmovima koje liječnici radiolozi analiziraju i zapisuju u svoj nalaz. Digitalnom radiologijom, gdje se također koriste rendgenske zrake računalnom (digitalnom) slikovnom tehnologijom stvara se digitalni zapis slike i pohranjuje u računalne privremene baze podataka, a zatim u trajniju pohranu na tzv. servere podataka, gdje se po potrebi mogu ponovno aktivirati i otvoriti za ponovnu analizu..

Radiološka dijagnostika kao djelatnostl pri Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice raspolaže s dva klasična rendgenska uređaja, Superix-M i Siemens Iconos R-200. Superix-M je klasični rendgenski uređaj. Osim plivajuće ploče za pozicioniranje pacijenata koja pruža veliku komociju i funkcionalnost pri izvođenju rendgenskih postupaka ima montiran plafostat s teleskopskim držačima za rendgensku cijev koji omogućavaju snimanje pacijenata u svim smjerovima, a naročito je pogodan za snimanje nepokretnih pacijenata u kolicima ili na pokretnom bolesničkom krevetu. Siemens Iconos R-200 je moderan kombiniran multifunkcionalni uređaj sa slikovnim zapisom na digitalne kazete koje se procesuiraju u CR sistemu radiologije ili potpuno digitalnim zapisom na privremenu memoriju računala rendgenskog uređaja. Tu se uz sve klasične radiološke postupke koristi i fluoroskopija (dijaskopija) tijekom koje se u realnom vremenu na zaslonu prati stanje unutarnjih organa pacijenata, a naročito ako se aplicira kontrast koji pomaže da se unutarnji organi bolje diferenciraju jedan od drugoga čime se dobiva bolja i kvalitetnija analiza dobivenih informacija.

U radiološkoj dijagnostici radi četiri liječnika radiologa:

 • Dr.sc. Damir Plečko, dr.med., specijalist radiolog
 • Romeo Šalković, dr.med., specijalist radiolog
 • Nataša Smiljanec Lamot, dr.med., specijalist radiolog
 • Mirjana Novoselec, dr.med., specijalist radiolog

Na odjelu Radiološke dijagnostike Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice radi i 7 inženjera medicinske radiologije:

 • Ivica Brlić, ing.med. radiologije
 • Željko Benković, ing.med. radiologije
 • Neven Iveković, ing.med. radiologije
 • Daniela Kos, ing.med. radiologije
 • Krešimir Granec, ing.med. radiologije
 • Marko Vdović, ing.med. radiologije
 • Hrvoje Plečko, ing.med. radiologije
Od ostalih djelatnika radiološke dijegnostike tu su i dvije djelatnice u administraciji: Vedrana Celjak i Gordana Koprivnjak. U Tamnoj komori kao fotolaborant radi MIljenka Petrović.

Radiološki postupci koji se provode u našoj radiološkoj dijagnostici su sve vrste standardnih i specijalnih snimanja kostiju i zglobova, snimanje prsnih organa, fluoroskopija (dijaskopija) i snimanje unutarnjih organa thoraksa i abdomena uz pomoć oralnih i intravenoznih kontrastnih sredstava.

Mamografija

Mamografska snimanja provode se svakodnevno prema narudžbama pacijenata i prema programu "MAMMA" Ministarstva zdravstva. Postupci se provode na modernom i kvalitetnom Siemens Mammomat 1000 rendgenskom uređaju. Uređaj je konstruiran za provođenje postupaka snimanja na klasične rendgen kazete s visokom rezolucijom koja je neophodna za kvalitetnu analizu stanja snimane dojke.

CT dijagnostika

CT je kompjuterska rekonstrukcija tomografirane ravnine tijela. Princip rada temelji se na slabljenju i atenuaciji rendgenskih zraka prolaskom kroz snimani dio tijela, pri čemu dolazi zbog apsorpcije i rasapa rendgenskih zraka. Nakon prolaska kroz tkiva različitih organa, oslabljeno zračenje pada na detektore koji ga pretvaraju u električne signale proporcionalne atenuaciji snimanog objekta. Iz niza takvih projekcija nastalih za vrijeme rotacije RTG cijevi i detektora, složenim matematičkim algoritmima uz pomoć računala rekonstruira se slika objekta i prikazuje u obliku slikovnog zapisa na zaslonu računala CT uređaja.

CT dijagnostika raspolaže sa Siemens Emotion CT uređajem koji ima 16 slojeva detektora, što znači da se jednom rotacijom u odnosu na ranije jednoslojne uređaje sada istovremeno dobiva 16 slojeva. To nam omogućava da pacijent primi daleko manje zračenja prilikom CT postupka, a dobivena informacija u obliku slikovnog zapisa je brža, kvalitetnija i omogućuje kasnije 3D i "inspace" rekonstrukcije u različitim ravninama tijela. Takve rekonstrukcije omogućavaju neusporedivo kvalitetniju analizu i zaključke nakon izvršenog snimanja.

Medicinske indikacije za izvođenje CT postupaka su sve vrste nativnih i kontrastnih CT pretraga svih organa tijela, a naročito vaskularni programi poput arteriografija, flebografija i pulmonalne angiografije.

Ultrazvuk

Ultrazvuk je zvuk čija je frekvencija iznad gornje granice čujnosti za normalno ljudsko uho, a iznosi 20 kHz (20000 herca). U medicini to je postupak pri kojem se kroz ljudsko tijelo odašilje utrazvučni val koji se zatim odbija od prepreke te se prema vremenu potrebnom da se val vrati, računalnim algoritmima određuje udaljenost i oblik snimanog organa tijela, odnosno, dobije se slikovni zapis na zaslonu ultrazvučnog uređaja.

Ultrazvučna dijagnostika pri odjelu radiološke dijagnostike Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice raspolaže s novim Siemens Acuson X500 ultrazvučnim uređajem.

Indikacije za ultrazvučne postupke su bolesti unutarnjih organa abdomena, dojki, štitnjače, vrata i kompletnog lokomotornog sustava. Pretrage se izvode prema listi čekanja, a ovisno i o stanju pacijenta i hitnošću potrebe za provođenje postupka.

Denzitometrija

Pri odjelu rendgen dijagnostike provodi se koštana dual fotonska denzitometrija za određivanje koštano mineralne gustoće.

Telefonska linija za kontakt i narudžbu: (+385 49) 383-372