Terapije

Hidroterapija

Bolnica koristi tri bazena za hidrokineziterapiju. Jakobov bazen nalazi se na samom termalnom izvoru (temperature vode na izvoru je 41°C) služi samo za kupanje. Hidrokineziterapija se provodi prema uputnoj dijagnozi pacijenta. Program obuhvaća pacijente s neurološkim, ortopedskim, traumatskim, reumatološkim i kardiovaskularnim oboljenjima.

 • Uz klasičnu hidrokineziterapiju provodi se i specifični koncept tzv. Hallwick koncept.
 • Hidrogimnastika se provodi i u Hubbard kadama, kao i podvodna masaža
 • Apliciramo i peloid-fango u oliku obloga, a postoji i mogućnost izravne aplikacije na tijelo.
 • Također koristimo parafin kao toplinski i mehanički postupak
 • Kod koneziterapije koristimo, osim temperature vode i uzgon vode, također i otpor koji pruža voda u izvođenju određenih vježbi.
 • Uz hidrokineziterapiju provode se i ručna masaža, te limfna drenaža.

Elektroterapija

U elektroterapiji koristimo najsuvremeniju opremu koja je stručno medicinski potvrđena. Primjenjujemo terapijske postupke specifične elektrostimulacije, ultrazvučne terapije, terapije protiv boli, termoterapije, fototerapije i terapije laserom.

Kineziterapija

Za potrebe kineziterapije u Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice na raspolaganju nam je 14 gimnastičkih dvorana, dobro opremljenih s pomagalima koja služe za izvođenje svih kinezioterapijskih postupaka kod pacijenata s određenim dijagnozama kao što su:

 • neurorazvojna kineziterapija
 • ortopedska kineziterapija
 • traumatološka kineziterapija
 • neurološka kineziterapija
 • reumatska kineziterapija
 • kardiovaskularna kineziterapija

Za kardiološke bolesnike koristimo teren za vježbanje u prirodi, kao i baždarene staze za šetnju. Treba spomenuti dobro obučene i stručno educirane fizioterapeute koji određuju i izvode program kineziterapije.

Radna terapija kao dio kompleksnog programa aktivnosti, provodi se u specifičnom i za to uređenom prostoru kako bismo pacijentu omogućili što raniji povratak u svakodnevne aktivnosti.