Ljekovita termomineralna voda

Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice ima četiri hipertermalna izvora s ukupnim kapacitetom od 80 l/s.

Prema internacionalnoj klasifikaciji voda, voda je:

 • Hipertermalna – temperatura 41°C.
 • Izvire iz litavskog vapnenca i spada u akratoterme.
 • Sadržaj otopljenih minerala je 450 mg/l.
 • Kemijski ju karakteriziraju:
  • Kationi:
   • kalcija – Ca++ = 52,4 mg/l
   • magnezija – Mg++2 = 31,5 mg/l
  • Anioni.
   • hidrogenkarbonatni ion – (HCO3)-- = 293,0 mg/l
   • sulfat – (SO4)-- = 39,7 mg/l

Povijest:

Kura pijenja tople vode kao nadopuna kure kupanja provodila se u prošlom stoljeću, a na temelju stoljetnog iskustva i obavljenih medicinskih izvještaja o ljekovitosti vode koristi se i danas.

Termomineralna voda je pod stalnim nadzorom koji obuhvaća praćenje fizikalno-kemijskih parametara, te mikrobiološke ispravnosti od strane odjela za zdravstvenu kontrolu vode i vodoopskrbu Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

Fizikalno kemijski nalaz termalne vode

Analizu izradio: Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Rockfellerova 7, Zagreb. Vrsta analize: ANALIZA „C

Naziv analitičkog parametra
Jedinica mjere
MDK
Nalaz
Natrij
Na mg/l 150 6,93
Kalij
K mg/l 12 7,12
Kalcij
Ca mg/l   54,7
Magnezij
Mg mg/l   32,3
Mangan
Mn μg/l 50 <10
Cink
Zn μg/l 3000 48,4
Olovo
Pb μg/l 50 <10
Željezo
Fe μg/l 300 26,4
Amonijak
N mg/l 0,1 0,026
Aluminij
Al μg/l 150 <10
Arsen
As μg/l 50 <1
Bakar
Cu μg/l 2000 13,2
Kadmij
Cd μg/l 5 <5
Krom
Cr μg/l 50 <50
Nikal
Ni μg/l 50 <10
Živa
Hg μg/l 1 <1
Kloridi
Cl mg/l   3,216
Sulfati
SO4 mg/l 250 15,5
Alkalitet
  0 216,8
Nitriti
N mg/l 0,03 0
Nitrati
N mg/l 10 0,05
Fluoridi
F μg/l 1500 283
Fosfati
P μg/l 300 0
Silikati
SiO2 mg/l 20 10
Ph
  6,50-8,50 7,18
Miris
  bez na H2S
Isparni ostatak 105°C
mg/l 0 308,2
Isparni ostatak 180°C
mg/l 0 210,4
Temperatura
°C 25 40,9
Ukupna tvrdoća
mg/l CaCO3   277,2
Utrošak KmnO4
O2 mg/l 3 0,39