Zapošljavanje

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obavijest o poništenju dijela natječaja/javnog poziva:

Obavijest

Krapinske Toplice, 15.03.2018.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obavijest o izabranim kandidatima za SOR za radno mjesto prvostupnik radne terapije :

Obavijest

Krapinske Toplice, 15.03.2018.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obavijest kandidatima prijavljenim za SOR na radno mjesto računovodstveni referent:

Obavijest

Krapinske Toplice, 14.03.2018.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obavijest o izabranim kandidatima prijavljenim za SOR na radno mjesto DIPLOMIRANI EKONOMIST:

Obavijest

Krapinske Toplice, 13.03.2018.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obavijest kandidatima prijavkjenim na SOR za radno mjesto fizioterapeutski tehničar i prvostupnik fizioterapije

Obavijest1

Obavijest2

Krapinske Toplice, 12.03.2018.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obavijest o izabranim kandidatima za SOR za radno mjesto medicinska sestra/tehničar

Obavijest

Krapinske Toplice, 08.03.2018.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poziv na razgovor kandidatima prijavljenim za SOR za radno mjesto računovodstveni referent i diplomirani ekonomista

Poziv

Krapinske Toplice, 08.03.2018.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poziv na razgovor kandidatima prijavljenim za SOR za radno mjesto prvostupnik radne terapije

Poziv

Krapinske Toplice, 08.03.2018.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na temelju Članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 128/17) Bolnica raspisuje

NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa NA ODREĐENO VRIJEME (do povratka privremeno odsutnih radnika)

1. Magistar medicinske biokemije………………………………………….…….. 1 izvršitelj
Uz probni rad od 6 mjeseci,
2. Logoped…………………………………………………………………………...1 izvršitelj
Uz probni rad od 6 mjeseci,
3. Prvostupnik laboratorijske dijagnostike………………………………………..1 izvršitelj
Uz probni rad od 3 mjeseca,
4. Medicinska sestra/medicinski tehničar…………………………………………4 izvršitelja
Uz probni rad od 2 mjeseca,
5. Stručni referent……………………………………………………………………1 izvršitelj
Uz probni rad od 2 mjeseca,
6. Konobar……………………………………..………………………………..……1 izvršitelj
Uz probni rad od 2 mjeseca.

Natjecaj

Krapinske Toplice, 07.03.2018.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na temelju provedenog natječaja objavljenog u Narodnim novinama br.8/2018 od 24.01.2018.g., Bolnica obavještava sudionike natječaja:

Na radno mjesto razvozač bolesnika (1 izvršitelj) na neodredeno vrijeme izabran je:

1. Vedran Kašić, bacc.radiol.techn.

Obavijest

Krapinske Toplice, 22.02.2018.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na temelju provedenog natječaja objavljenog u Narodnim novinama br.8/2018 od 24.01.2018.g. Bolnica obavještava sudionike natječaja:

Na radno mjesto električara (2 izvršitelja) na neodredeno vrijeme izabrani su:

1.Filip Svažic, SSS - elektroinstalater
2.Josip Sonicki, SSS - elektroinstalater

Obavijest

Krapinske Toplice, 21.02.2018.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na temelju provedenog natjecaja objavljenog u Narodnim novinama br.8/2018 od 24.01.2018.g. Bolnica obavještava sudionika natjecaja:

Na radno mjesto dr.medicine spec.radiologije (1 izvršitelj) na neodredeno vrijeme izabrana je:


1. Marijana Skočibušić,dr.med.spec.klinicke radiologije.

Obavijest

Krapinske Toplice, 20.02.2018.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Natječaj/javni poziv za prijam polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa:

Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa traje 12 mjeseci u punom radnom vremenu, a provodi se za sljedeća radna mjesta:

1. PRVOSTUPNIK/CA FIZIOTERAPIJE – 10 polaznika
Uvjet: VŠS – završen strucni studij fizioterapije
2. FIZIOTERAPEUTSKI TEHNIČAR – 15 polaznika
Uvjet : SSS - završena srednja škola za fizioterapeutskog tehničara
3. MEDICINSKA SESTRA/TEHNICAR – 5 polaznika
Uvjet: SSS - završena srednja škola za medicinsku sestru/tehničara
4. PRVOSTUPNIK/CA SESTRINSTVA – 5 polaznika
Uvjet: VŠS - završen stručni studij sestrinstva
5. SANITARNI TEHNIČAR – 1 polaznik/ca
Uvjet: SSS - završena srednja škola za sanitarnog tehničara
6. PRVOSTUPNIK/CA RADNE TERAPIJE – 4 polaznika
Uvjet: VŠS - završen stručni studij radne terapije
7. LOGOPED – 2 polaznika
Uvjet: VSS - završen Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet - studij defektologije, smjer logopedija
8. PSIHOLOG – 2 polaznika
Uvjet: VSS - završen Filozofski fakultet – studij psihologije
9. DIPLOMIRANI EKONOMISTA – 2 polaznika
Uvjet: VSS – završen ekonomski fakultet
10. RAČUNOVODSTVENI REFERENT - 1 polaznik/ca
Uvjet: SSS – završena srednja škola ekonomskog usmjerenja
11. STRUČNI PRVOSTUPNIK/CA EKONOMIJE – 1 polaznik/a
Uvjet: VŠS – završen strucni studij ekonomskog usmjerenja

Natječaj

Krapinske Toplice, 20.02.2018.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na temelju provedenog natječaja objavljenog u Narodnim novinama br.8/2018 od 24.01.2018.g., Bolnica obavještava sudionike natječaja:

Na radno mjesto voditelj odsjeka prehrane i ugostiteljstva (1 izvršitelj) na neodredeno vrijeme izabrana je:


1. Kristina Krznar, dipl.oec.

Obavijest

Krapinske Toplice, 19.02.2018.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poziv na razgovor kandidatkinji prijavljenoj na natječaj objavljen u NN br.8/2018 od 24.01.2018.godine.:

Za radno mjesto doktor medicine specijalist radiologije

Poziv

Krapinske Toplice, 14.02.2018.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Izmjena poziva na razgovor kandidatima prijavljenim na natječaj objavljen u NN br.8/2018 od 24.01.2018.godine.:

Za radno mjesto voditelj odsjeka prehrane i ugostiteljstva

Izmjena

Krapinske Toplice, 13.02.2018.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poziv na testiranje kandidatima prijavljenim na natječaj objavljen u NN br.8/2018 od 24.01.2018.godine.:

Za radno mjesto električar

Poziv

Krapinske Toplice, 12.02.2018.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poziv na testiranje kandidatima prijavljenim na natječaj objavljen u NN br.8/2018 od 24.01.2018.godine.:

Za radno mjesto razvozač bolesnika

Poziv

Krapinske Toplice, 12.02.2018.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poziv na razgovor kandidatima prijavljenim na natječaj objavljen u NN br.8/2018 od 24.01.2018.godine.:

Za radno mjesto voditelj odsjeka prehrane i ugostiteljstva

Poziv

Krapinske Toplice, 12.02.2018.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

N A T J E Č A J za zasnivanje radnog odnosa na radna mjesta:

Na neodredeno vrijeme:

a) Doktor medicine specijalist radiologije................1 izvršitelj
uz probni rad od 6 (šest) mjeseci
b) Voditelj odsjeka prehrane i ugostiteljstva ...........1 izvršitelj
uz probni rad od 6 (šest) mjeseci
c) Električar ......................................................... 2 izvršitelja uz probni rad od 2 (dva) mjeseca
d) Razvozač bolesnika.........................................1 izvršitelj uz probni rad od 1 (jedan) mjesec

Na odredeno vrijeme:

a) Logoped ........................................................1 izvršitelj
uz probni rad od 6 (šest) mjeseci

Natječaj

Krapinske Toplice, 24.01.2018.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na temelju provedenog natječaja objavljenog u Narodnim novinama br.119/17 od 01.12.2017.g., Bolnica obavještava sudionike natječaja:

Na radno mjesto konobar (3 izvršitelja) na neodredeno vrijeme izabrani su:

Obavijest

Krapinske Toplice, 17.01.2018.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na temelju provedenog natječaja objavljenog u Narodnim novinama br.119/17 od 01.12.2017.g., Bolnica obavještava sudionike natječaja:

Na radno mjesto kupeljarka/spremačica bazenskog prostora na odredeno vrijeme izabrana je:

Obavijest

Krapinske Toplice, 17.01.2018.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na temelju provedenog natječaja objavljenog u Narodnim novinama br.119/17 od 01.12.2017.g., Bolnica obavještava sudionike natječaja:

Na radno mjesto pralja rublja (2 izvršitelja) na odredeno vrijeme izabrani su:

Obavijest

Krapinske Toplice, 17.01.2018.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na temelju Članka 36.Statuta Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice ravnateljica Bolnice objavljuje :

PONIŠTENJE DIJELA NATJECAJA

Poništenje

Krapinske Toplice, 08.01.2018.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na temelju provedenog natječaja objavljenog u Narodnim novinama br.119/17 od 01.12.2017.g., Bolnica obavještava sudionike natječaja:

Na radno mjesto stručni referent za medicinsku dokumentaciju na neodredeno vrijeme izabran je:

Obavijest

Krapinske Toplice, 08.01.2018.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na temelju provedenog natječaja objavljenog u Narodnim novinama br.119/17 od 01.12.2017.g., Bolnica obavještava sudionike natječaja:

za radno mjesto Diplomirani pravnik-Viši stručni savjetnik za pravne poslove

Obavijest

Krapinske Toplice, 04.01.2018.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poziv na testiranje kandidatima prijavljenim na natječaj objavljen u NN br.119/17 od 01.12.2017.godine.:

za radno mjesto konobar

Poziv

Krapinske Toplice, 03.01.2018.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poziv na testiranje kandidatima prijavljenim na natječaj objavljen u NN br.119/17 od 01.12.2017.godine.:

za radno mjesto kupeljarka/spremacica bazenskog prostora

Poziv

Krapinske Toplice, 03.01.2018.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poziv na razgovor kandidatkinji prijavljenoj na natječaj objavljen u NN br.119/17 od 01.12.2017.godine.:

za radno mjesto logoped

Poziv

Krapinske Toplice, 03.01.2018.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poziv na testiranje kandidatima prijavljenim na natječaj objavljen u NN br.119/17 od 01.12.2017.godine.:

za radno mjesto pralja rublja

Poziv

Krapinske Toplice, 03.01.2018.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poziv na testiranje kandidatima prijavljenim na natječaj objavljen u NN br.119/17 od 01.12.2017.godine.:

Za radno mjesto stručni referent za medicinsku dokumentaciju

Poziv

Krapinske Toplice, 02.01.2018.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poništenje dijela natječaja objavljenog u NN br.119/17 od 01.12.2017. godine, HZZ-a i na oglasnim plocama i internetskim stranicama Bolnice pod točkom 1.d. za zasnivanje radnog odnosa na neodredeno vrijeme na radnom mjestu Voditelj odsjeka prehrane i ugostiteljstva - 1 izvršitelj:

Poništenje

Krapinske Toplice, 29.12.2017.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poziv na testiranje kandidatima prijavljenim na natječaj objavljen u NN br.119/17 od 01.12.2017. godine:

Za radno mjesto Diplomirani pravnik - Viši stručni savjetnik za pravne poslove

Poziv

Krapinske Toplice, 29.12.2017.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obavijest o izboru dr.med.,spec.interne med.:

Obavijest

Krapinske Toplice, 19.12.2017.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poziv na razgovor kandidatu prijavljenom na natječaj objavljen u NN br. 119. od 01.12.2017. :

za radno mjesto doktora medicine, specijalist interne medicine na neodredeno vrijeme (1 izvršitelja/ice)

Dana 13.12 2017. (srijeda) u 12 sati u uredu Ravnateljice Bolnice u Krapinskim Toplicama, Gajeva 2


1.Romano Kurnik, Ulica Dr. Ante Šerega 13., Zagreb.

Poziv

Krapinske Toplice, 12.12.2017.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Natječaj za zasnivanje radnog odnosa na radna mjesta:

1. NA NEODREĐENO VRIJEME
a) Doktor medicine, specijalist interne medicine ...................................................... 1 izvršitelj
uz probni rad od 6 (šest) mjeseci
b) Doktor medicine specijalist radiologije ................................................................ 1 izvršitelj
uz probni rad od 6 (šest) mjeseci
c) Diplomirani pravnik-Viši stručni savjetnik za pravne poslove ............................ 1 izvršitelj
uz probni rad od 6 (šest mjeseci)
d) Voditelj odsjeka prehrane i ugostiteljstva............................................................. 1 izvršitelj
uz probni rad od 6 (šest) mjeseci
e) Stručni referent za medicinsku dokumentaciju ..................................................... 1 izvršitelj
uz probni rad od 2 (dva) mjeseca
f) Konobar…….............................................................................................................. 3 izvršitelja
uz probni rad od 2 (dva) mjeseca


2. NA ODREĐENO VRIJEME (do povratka na rad privremeno odsutnih radnika)
a) Logoped .................. ....................................................................... 1 izvršitelj
uz probni rad od 6 (šest mjeseci)
b) Pralja rublja .................................................................................... 2 izvršitelja
uz probni rad od mjesec dana
c) Kupeljarka/spremačica bazenskog prostora ............................................1 izvršitelj
uz probni rad od mjesec dana


Natječaj

Krapinske Toplice, 30.11.2017.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poništenje natječaja za zasnivanje radnog odnosa, objavljenog u NN 103/2017 od 20.10.2017. godine :

Poništenje

Krapinske Toplice, 2.11.2017.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odluka o izboru specijalizanta iz kardiologije:

Odluka

Krapinske Toplice, 20.10.2017.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Natječaj za zasnivanje radnog odnosa za:

1. NA NEODREĐENO VRIJEME
a) Doktor medicine, specijalist interne medicine ........................1 izvršitelj
uz probni rad od 6 (šest) mjeseci
b) Diplomirani pravnik - viši stručni savjetnik za pravne poslove-1 izvršitelj
uz probni rad od 6 (šest) mjeseci
c) Stručni referent za medicinsku dokumentaciju.........................1 izvršitelj
uz probni rad od 2 (dva) mjeseca
d) Konobar…….............................................................................3 izvršitelja
uz probni rad od 2 (dva) mjeseca

2. NA ODREĐENO VRIJEME
(do povratka na rad privremeno odsutnih radnika)
a) Logoped .................. ............................................................1 izvršitelj
uz probni rad od 6 (šest) mjeseci
b) Pralja rublja .........................................................................2 izvršitelja
uz probni rad od 2 (dva) mjeseca
c) Kupeljarka/spremačica bazenskog prostora ........................1 izvršitelj
uz probni rad od mjesec dana


Natjecaj

Krapinske Toplice, 20.10.2017.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obavijest o izabranim kandidatima za stručno osposobljavanje za zanimanje radni terapeut:

Obavijest

Krapinske Toplice, 17.10.2017.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obavijest o izabranim kandidatima za stručno osposobljavanje za zanimanje fizioterapeutski tehnicar:

Obavijest

Krapinske Toplice, 17.10.2017.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LISTA REZULTATA PRISTUPNIKA za prijam jednog kandidata na specijalizaciju iz kardiologije s istaknutim ukupnim bodovima nakon provedenog razgovora s pristupnicima:

Lista

Krapinske Toplice, 17.10.2017.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obavijest o izabranim kandidatima za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u zanimanju PRVOSTUPNIK FIZIOTERAPIJE:

Obavijest

Krapinske Toplice, 16.10.2017.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Natječaj/javni poziv za prijam polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u trajanju od 12 mjeseci:

Poziv

Krapinske Toplice, 02.10.2017.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LISTA PRISTUPNIKA S ISTAKNUTIM BODOVIMA prema mjerilima iz Članka 3. Pravilnika o mjerilima za prijem specijalizanata (NN 83/15), prije provedenog razgovora s pristupnicima:

Lista pristupnika

Krapinske Toplice, 25.09.2017.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odluka o izmjeni Odluke o izboru specijalizanta iz kardiologije:

Odluka

Krapinske Toplice, 04.09.2017.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obavijest o izabranim kandidatima za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

Obavijest

Krapinske Toplice, 01.09.2017.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poziv na razgovor kandidatima prijavljenim na natječaj/javni poziv za prijam polaznika na stručno osposobljavanje (od 21.08.2017.g.)

- za radno mjesto računovodstveni referent (SSS ekonomskog smjera)
- za radno mjesto magistra ekonomije
- za radno mjesto prvostupnica informatike

Poziv

Krapinske Toplice, 30.08.2017.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Natječaj za izbor pristupnika/ce za upućivanje na specijalizaciju iz kardiologije

Natječaj

Krapinske Toplice, 24.08.2017.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Javni poziv za prijem pripravnika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa.

. Magistar/ra ekonomije
· Računovodstveni referent
· Stručni prvostupnik/ca ekonomije
· Stručni prvostupnik/ca informatike
· Magistar/ra informatike

Rok prijave: od 21.08.-29.08.2017.godine.

Poziv

Krapinske Toplice, 21.08.2017.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Javni poziv za prijem pripravnika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa.

Rok prijave: od 16.08.-24.08.2017.godine.

Poziv

Krapinske Toplice, 16.08.2017.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poništenje natječaja od 26.07.2017.godine za prijam polaznika na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa za radno mjesto: MAGISTAR/MAGISTRA EKONOMIJE

Poništenje

Krapinske Toplice, 14.08.2017.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Javni poziv za prijam polaznika na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u trajanju od 12 mjeseci za radno mjesto fizioterapeutski tehničar (20 polaznika):

Poziv

Krapinske Toplice, 09.08.2017.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na radno mjesto stručni referent na određeno vrijeme izabrana je:

Odluka

Krapinske Toplice, 28.07.2017.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NATJEČAJ/JAVNI POZIV za prijem polaznika na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa – nemedicinska zanimanja

Natječaj

Krapinske Toplice, 27.07.2017.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NATJEČAJ/JAVNI POZIV za prijem polaznika na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa – medicinska zanimanja:

Natječaj

Krapinske Toplice, 26.07.2017.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obavijest o izboru kandidata za radno mjesto farmaceutski tehničar:

Obavijest

Krapinske Toplice, 25.07.2017.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obavijest o izboru kandidatkinje za radno mjesto pomoćna radnica u kuhinji:

Obavijest

Krapinske Toplice, 20.07.2017.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obavijest o izabranom kandidatu za radno mjesto pomoćni radnik u skladištu:

Obavijest

Krapinske Toplice, 20.07.2017.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obavijest kandidatima prijavljenim na natječaj za radno mjesto konobar na određeno vrijeme:

Obavijest

Krapinske Toplice, 20.07.2017.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poništenje dijela natječaja objavljenog u NN 62/17 od 30.06.2017.godine:

Poništenje

Krapinske Toplice, 19.07.2017.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obavijest o izboru kandidata prijavljenim na natječaj za radno mjesto MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR:

Obavijest

Krapinske Toplice, 19.07.2017.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obavijest o izboru kandidata prijavljenim na natječaj za radno mjesto PRVOSTUPNICA SESTRINSTVA:

Obavijest

Krapinske Toplice, 19.07.2017.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obavijest kandidatima o promjeni termina testiranja prijavljenim na natječaj za radno mjesto FARMACEUTSKI TEHNIČAR:

Obavijest

Krapinske Toplice, 19.07.2017.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obavijest o izabranim kandidatima za radno mjesto kuhar:

Obavijest

Krapinske Toplice, 18.07.2017.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poziv na testiranje kandidatima prijavljenim na natječaj objavljen u NN br.62/17 od 30.06.2017.godine. za radno mjesto farmaceutski tehničar:

Na testiranje dana 24.07.2017.(ponedjeljak) u 12:00 sati u kancelariju nasuprot Ureda tajnice ravnatelja pozivaju se sljedeći kandidati/kandidatkinje:

Poziv

Krapinske Toplice, 14.07.2017.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poziv na testiranje kandidatima prijavljenim na natječaj objavljen u NN br.62/17 od 30.06.2017.godine. za radno mjesto pomoćna radnica u kuhinji:

Na testiranje dana 19.07.2017.(srijeda) u 9:00 sati u Plavu dvoranu pozivaju se sljedeći kandidati/kandidatkinje:

Poziv

Krapinske Toplice, 14.07.2017.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poziv na testiranje kandidatima prijavljenim na natječaj objavljen u NN br.62/17 od 30.06.2017.godine. za radno mjesto pomoćni radnik u sladištu:

Na testiranje dana 19.07.2017.(srijeda) u 12:00 sati u Plavu dvoranu pozivaju se sljedeći kandidati/kandidatkinje:

Poziv

Krapinske Toplice, 14.07.2017.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poziv na testiranje kandidatima prijavljenim na natječaj objavljen u NN br.62/17 od 30.06.2017.godine. za radno mjesto kuhar:

Na testiranje dana 17.07.2017. u 9:00 sati u Plavu dvoranu pozivaju se sljedeći kandidati/kandidatkinje:

Poziv

Krapinske Toplice, 13.07.2017.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poziv na testiranje kandidatima prijavljenim na natječaj objavljen u NN br.62/17 od 30.06.2017.godine. za radno mjesto konobar:

Na testiranje dana 17.07.2017. u 9:00 sati u Plavu dvoranu pozivaju se sljedeći kandidati/kandidatkinje:

Poziv

Krapinske Toplice, 13.07.2017.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poziv na testiranje kandidatima prijavljenim na natječaj objavljen u NN br.62/17 od 30.06.2017.godine. za radno mjesto stručni referent (SSS ekonomskog smjera):

Na testiranje dana 17.07.2017.(ponedjeljak) u 11:00 sati u Plavu dvoranu pozivaju se sljedeći kandidati/kandidatkinje:

Poziv

Krapinske Toplice, 13.07.2017.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poziv na testiranje kandidatima prijavljenim na natječaj objavljen u NN br.62/17 od 30.06.2017.godine. za radno mjesto prvostupnica sestrinstva:

Na testiranje dana 18.07.2017.(utorak) u 9:00 sati u Plavu dvoranu pozivaju se sljedeći kandidati/kandidatkinje:

Poziv

Krapinske Toplice, 13.07.2017.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poziv na testiranje kandidatima prijavljenim na natječaj objavljen u NN br.62/17 od 30.06.2017.godine. za radno mjesto medicinska sestra/tehničar:

Na testiranje dana 18.07.2017.(utorak) u 9:00 sati u Plavu dvoranu pozivaju se sljedeći kandidati/kandidatkinje:

Poziv

Krapinske Toplice, 13.07.2017.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Natječaj za radna mjesta:

1. NA NEODREĐENO VRIJEME
a) Doktor medicine specijalist interne medicine----------------------------------1 izvršitelj
uz probni rad od 6 (šest) mjeseci
b) Prvostupnik/ca sestrinstva----------------------------------------------------3 izvršitelja
uz probni rad od 3 (tri) mjeseca
c) Medicinska sestra/tehničar ---------------------------------------------------9 izvršitelja
uz probni rad od 2 (dva) mjeseca
d) Farmaceutski tehničar --------------------------------------------------------1 izvršitelj
uz probni rad od 2 (dva) mjeseca
e) Kuhar------------------------------------------------------------------------2 izvršitelja
uz probni rad od 2 (dva) mjeseca

2. NA ODREĐENO VRIJEME (do povratka na rad privremeno odsutnih radnika)
a) Prvostupnik/ca sestrinstva --------------------------------------------------1 izvršitelj
uz probni rad od 3 (tri)mjeseca
b) Stručni referent (SSS ekonomskog smjera)------------------------------------ 1 izvršitelj
uz probni rad od 2 (dva) mjeseca
c) Konobar-----------------------------------------------------------------------2 izvršitelja
uz probni rad od 2 (dva) mjeseca
d) Pomoćni radnik u skladištu------------------------------------------------- 1 izvršitelj
uz probni rad od mjesec dana
e) Pomoćna radnica u kuhinji-----------------------------------------------------1 izvršitelj
uz probni rad od mjesec dana

Natječaj

Krapinske Toplice, 30.06.2017.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obavijest izabranim kandidatima o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa u trajanju od 12 mjeseci u zanimanju računovodstveni referent SSS i stručna prvostupnica ekonomije:

Obavijest

Krapinske Toplice, 16.06.2017.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poziv na razgovor kandidatkinjama prijavljenim na javni poziv za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa za radno mjesto računovodstveni referent i sveučilišna prvostupnica ekonomije.

Poziv

Krapinske Toplice, 13.06.2017.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rezultati o izabranim kandidatima za radna mjesta: prvostupnik fizioterapije, fizioterapeutski tehničar, konobar i pomoćni radnik na odjelu.

Rezultati

Krapinske Toplice, 13.06.2017.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poziv na razgovor kandidatima za radno mjesto: fizioterapeutski tehničar i prvostupnik fizioterapije.

Poziv

Krapinske Toplice, 09.06.2017.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poziv na testiranje i razgovor kandidatima prijavljenim na natječaj za radno mjesto : Fizioterapeutski tehničar i Prvostupnik fizioterapije

Poziv

Krapinske Toplice, 07.06.2017.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poziv na testiranje i razgovor kandidatima prijavljenim na natječaj za radno mjesto : Konobar

Poziv

Krapinske Toplice, 07.06.2017.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poziv na testiranje i razgovor kandidatima prijavljenim na natječaj za radno mjesto : Pomoćni radnik na odjelu

Poziv

Krapinske Toplice, 07.06.2017.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Natječaj za zasnivanje radnog odnosa na radna mjesta

1. NA NEODREĐENO VRIJEME
a) Doktor medicine specijalist interne medicine--1 izvršitelj
uz probni rad od 6 (šest) mjeseci.
b) Fizioterapeutski tehničar---------------------1 izvršitelj
uz probni rad od 2 (dva) mjeseca

2. NA ODREĐENO VRIJEME (do povratka na rad privremeno odsutnih radnika)
a) Prvostupnik fizioterapije-------------- 4 izvršitelja
uz probni rad od 3 (tri)mjeseca
b) Konobar
uz probni rad od 2 (dva) mjeseca------1 izvršitelj
c) Pomoćni radnik na odjelu
uz probni rad od mjesec dana---------1 izvršitelj

Natječaj

Krapinske Toplice, 26.05.2017.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Natječaj za prijam pripravnika na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u trajanju od 12 mjeseci - RAČUNOVODSTVENI REFERENT M/Ž 4 polaznika:

Natječaj

Krapinske Toplice, 16.05.2017.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Natječaj za prijam pripravnika na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u trajanju od 12 mjeseci - MAGISTAR INFORMATIKE/DIPLOMIRANI INFORMATIČAR M/Ž 1 polaznik:

Natječaj

Krapinske Toplice, 16.05.2017.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Natječaj za prijam pripravnika na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u trajanju od 12 mjeseci - STRUČNI PRVOSTUPNIK/CA EKONOMIJE (M/Ž) 4 polaznika:

Natječaj

Krapinske Toplice, 16.05.2017.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Natječaj za prijam pripravnika na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u trajanju od 12 mjeseci - MAGISTAR EKONOMIJE/DIPLOMIRANI EKONOMIST (M/Ž) 2 polaznika:

Natječaj

Krapinske Toplice, 16.05.2017.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OBAVIJEST O IZABRANIM KANDIDATIMA ZA RADNO MJESTO PRVOSTUPNIKA RADNE TERAPIJE:

Obavijest

Krapinske Toplice, 08.05.2017.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obavijest o izabranim kandidatima za radno mjesto medicinska sestra ( određeno i neodređeno vrijeme):

Obavijest

Krapinske Toplice, 05.05.2017.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obavijest o izboru kandidatkinja na radno mjesto PRALJA RUBLJA:

Obavijest

Krapinske Toplice, 05.05.2017.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obavijest o izabranim kandidatima/kandidatkinjama za radno mjesto PRVOSTUPNIK FIZIOTERAPIJE (3 izvršitelja na neodređeno vrijeme i 3 izvršitelja na određeno vrijeme):

Obavijest

Krapinske Toplice, 05.05.2017.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obavijest o izabranim kandidatima za radno mjesto FIZIOTERAPEUTSKI TEHNIČAR:

Obavijest

Krapinske Toplice, 05.05.2017.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obavijest o izabranim kandidatkinjama za radno mjesto SPREMAČICA:

Obavijest

Krapinske Toplice, 05.05.2017.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obavijest o izboru kandidata na radno mjesto KUHAR:

Obavijest

Krapinske Toplice, 03.05.2017.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obavijest o izboru kandidata na radno mjesto KONOBAR:

Obavijest

Krapinske Toplice, 03.05.2017.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obavijest o izboru kandidatkinje na radno mjesto POMOĆNA RADNICA U KUHINJI:

Obavijest

Krapinske Toplice, 03.05.2017.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poziv na testiranje kandidatkinjama prijavljenim na natječaj objavljen u NN br.33/2017 od 07.04.2017.godine.:

za radno mjesto pralja rublja (2 izvršitelja na neodređeno vrijeme)

Na testiranje dana 04.05.2017. godine u 08,00 sati u Plavu salu pozivaju se sljedeće kandidatkinje:

Poziv

Krapinske Toplice, 28.04.2017.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poziv na testiranje kandidatima i kandidatkinjama prijavljenim na natječaj objavljen u NN br.33/2017 od 07.04.2017.godine.:

za radno mjesto spremačica (5 izvršitelja na neodređeno vrijeme)

Na testiranje dana 03.05.2017. godine u 08,30 sati u Plavu salu pozivaju se sljedeći kandidati i kandidatkinje:

Poziv

Krapinske Toplice, 28.04.2017.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poziv na testiranje kandidatima i kandidatkinjama prijavljenim na natječaj objavljen u NN br.33/2017 od 07.04.2017.godine.:

za radno mjesto radni terapeut (2 izvršitelja na određeno vrijeme)

Na testiranje dana 05.05.2017. godine u 08,30 sati u Plavu salu pozivaju se sljedeći kandidati i kandidatkinje:

Poziv

Krapinske Toplice, 28.04.2017.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poziv na razgovor kandidatima/kandidatkinjama prijavljenim na natječaj objavljen u NN br.33/2017 od 07.04.2017.godine.

za radno mjesto prvostupnik fizioterapije ( 3 izvršitelja na neodređeno vrijeme i 3 izvršitelja na određeno vrijeme)

Poziv

Krapinske Toplice, 26.04.2017.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poziv na testiranje kandidatima i kandidatkinjama prijavljenim na natječaj objavljen u NN br.33/2017 od 07.04.2017.godine.:

za radno mjesto medicinska sestra/tehničar (3 izvršitelja na neodređeno vrijeme i 4 izvršitelja na određeno vrijeme)

Poziv

Krapinske Toplice, 26.04.2017.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poziv na testiranje Kandidatima i kandidatkinjama prijavljenim na natječaj objavljen u NN br.33/2017 od 07.04.2017.godine.

za radno mjesto kuhar ( 2 izvršitelja na određeno vrijeme), konobar ( 3 izvršitelja na određeno vrijeme) i pomoćna radnica u kuhinji ( 1 izvršitelj na određeno vrijeme)

Na testiranje dana 28.04.2017. godine u 08,00 sati u Plavu salu pozivaju se sljedeći kandidati i kandidatkinje:

Poziv

Krapinske Toplice, 25.04.2017.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Natječaj za prijam pripravnika na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u trajanju od 12 mjeseci - PRVOSTUPNIK/CA MEDICINSKE RADIOLOGIJE - 2 polaznika:

Natječaj

Krapinske Toplice, 21.04.2017.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poziv na testiranje kandidatima prijavljenim na natječaj objavljen u NN br.33/2017 od 07.04.2017.godine.:

-ZA RADNO MJESTO FIZIOTERAPEUTSKI TEHNIČAR----DVA IZVRŠITELJA NA NEODREĐENO VRIJEME

-ZA RADNO MJESTO PRVOSTUNIK/CA FIZIOTERAPIJE----TRI IZVRŠITELJA NA NEODREĐENO VRIJEME I TRI IZVRŠITELJA NA ODREĐENO VRIJEME

Testiranje će biti dana 26.04.2017. godine u Plavoj sali po slijedećem rasporedu:

Poziv

Krapinske Toplice, 24.04.2017.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na radno mjesto TAJNICA RAVNATELJA izabrana je:

Odluka

Krapinske Toplice, 21.04.2017.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na radno mjesto LOGOPED NA NEODREĐENO VRIJEME izabrana je:

Odluka

Krapinske Toplice, 21.04.2017.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obavijest izabranim kandidatima o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa u trajanju od 12 mjeseci u zanimanju PRVOSTUPNIK/CA RADNE TERAPIJE:

Obavijest

Krapinske Toplice, 21.04.2017.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obavijest izabranim kandidatima o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa u trajanju od 12 mjeseci u zanimanju PRVOSTUPNIK/CA FIZIOTERAPIJE:

Obavijest

Krapinske Toplice, 20.04.2017.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obavijest izabranim kandidatima o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa u trajanju od 12 mjeseci u zanimanju FIZIOTERAPEUTSKI TEHNIČAR:

Obavijest

Krapinske Toplice, 20.04.2017.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obavijest izabranim kandidatima o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa u trajanju od 12 mjeseci u zanimanju PRVOSTUPNICA SESTRINSTVA:

Obavijest

Krapinske Toplice, 20.04.2017.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poziv na razgovor kandidatkinji prijavljenoj na natječaj objavljen u NN br.33/17 od 07.04.2017.godine.:

ZA RADNO MJESTO LOGOPED

Dana 19.04.2017. U 14.00 sati u Ured ravnateljice poziva se slijedeća kandidatkinja:

Poziv

Krapinske Toplice, 19.04.2017.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poziv na testiranje kandidatkinjama prijavljenim na natječaj objavljen u NN br.33/2017 od 07.04.2017.godine.:

ZA RADNO MJESTO TAJNICA RAVNATELJA

Na razgovor dana 20.04.2017. godine u Ured ravnateljice pozivaju se sljedeće kandidatkinje i to prema sljedećem rasporedu:

Raspored

Krapinske Toplice, 18.04.2017.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Natječaj za zasnivanje radnog odnosa za radna mjesta:

1) NA NEODREĐENO VRIJEME

a) Doktor medicine specijalist interne medicine----------------1 izvršitelj
uz probni rad od 6 (šest) mjeseci
b) Logoped-----------------------------------------------------1 izvršitelj
uz probnio rad od 6 (šest) mjeseci
c) Tajnica ravnatelja------------------------------------------1 izvršitelj
uz probni rad od 3 (tri) mjeseca
d) Prvostupnik fizioterapije-----------------------------------3 izvršitelja
uz probnio rad od 3 (tri) mjeseca
e) Fizioterapeutski tehničar-----------------------------------2 izvršitelja
uz probni rad od 2 (dva) mjeseca
f) Medicinska sestra tehničar----------------------------------3 izvršitelja
uz probni rad od 2 (šest) mjeseca
g) Spremačica--------------------------------------------------5 izvršitelj
uz probni rad od mjesec dana
h) Pralja rublja-----------------------------------------------2 izvršitelja
uz probni rad rad od mjesec dana

2) NA ODREĐENO VRIJEME (do povratka na rad privremeno odsutnih radnika)

a) Prvostupnik radne terapije---------------------------------2 izvršitelja
uz probni rad od 3 (tri) mjeseca
b) Prvostupnik fizioterapije------------------------------------3 izvršitelja
uz probni rad od 3 (tri) mjeseci
c) Medicinska sestra/tehničar----------------------------------4 izvršitelj
uz probni rad od 2 (dva) mjeseca
d) Konobar-----------------------------------------------------3 izvršitelja
uz probni rad od 2 (dva) mjeseca
e) Kuhar-------------------------------------------------------2 izvršitelja
uz probni rad od 2 (dva) mjeseca
f) Pomoćna radnica u kuhunji-----------------------------------1 izvršitelj
uz probni rad od mjesec dana

Natječaj

Krapinske Toplice,07.04.2017.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Natječaj za prijam pripravnika na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u trajanju od 12 mjeseci: FIZIOTERAPEUTSKI TEHNIČAR/TEHNIČARKA 15 POLAZNIKA :

Natječaj

Krapinske Toplice, 31.03.2017.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Natječaj za prijam pripravnika na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u trajanju od 12 mjeseci: PRVOSTUPNIK/CA FIZIOTERAPIJE 10 POLAZNIKA:

Natječaj

Krapinske Toplice, 31.03.2017.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Natječaj za prijam pripravnika na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u trajanju od 12 mjeseci: PRVOSTUPNIK/CA SESTRINSTVA 5 POLAZNIKA:

Natječaj

Krapinske Toplice, 31.03.2017.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Natječaj za prijam pripravnika na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u trajanju od 12 mjeseci: MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR 5 POLAZNIKA:

Natječaj

Krapinske Toplice, 31.03.2017.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Natječaj za prijam pripravnika na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u trajanju od 12 mjeseci: PRVOSTUPNIK/CA RADNE TERAPIJE 5 POLAZNIKA:

Natječaj

Krapinske Toplice, 31.03.2017.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obavijest o odabiru kandidata za radno mjesto-SPECIJALIST FIZIKALNE MEDICINE I REHABILITACIJE NA NEODREĐENO VRIJEME:

Obavijest

Krapinske Toplice, 16.3.2017.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odluka o odabiru kandidata za radno mjesto - STRUČNI REFERENT ZA MEDICINSKU DOKUMENTACIJU:

Odluka

Krapinske Toplice, 07.03.2017.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poziv na razgovor kandidatkinji prijavljenoj na natječaj objavljen u NN br.13/17 od 10.02.2017 za radno mjesto-SPECIJALIST FIZIKALNE MEDICINE I REHABILITACIJE NA NEODREĐENO VRIJEME:

U uredu ravnateljice dana 08.03.2017. u 09.00 sati.

Poziv

Krapinske Toplice, 28.2.2017.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odluka o odabiru kandidata za radno mjesto - PRVOSTUPNIK FIZIOTERAPIJE:

Odluka

Krapinske Toplice,28.02.2017.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poziv na testiranje kandidatima prijavljenim na natječaj objavljen u NN br.13/17 od 10.02.2017 za radno mjesto-STRUČNI REFERENT ZA MEDICINSKU DOKUMENTACIJU NA ODREĐENO VRIJEME:

Poziv

Krapinske Toplice, 24.2.2017.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odluka o odabiru kandidata za radno mjesto - MEDICINSKA SESTRA:

Odluka

Krapinske Toplice,24.02.2017.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poziv na testiranje kandidatima prijavljenim na natječaj objavljen u NN br.13/17 od 10.02.2017 za radno mjesto: PRVOSTUPNIK/PRVOSTUPNICA FIZIOTERAPIJE:

Testiranje je 24.02.2017 u 09.30h u Plavoj dvorani.

Poziv

Krapinske Toplice, 21.2.2017.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poziv na testiranje kandidatima prijavljenim na natječaj objavljen u NN br.13/17 od 10.02.2017 za radno mjesto: MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR:

Testiranje je 23.02.2017 u 09.00h u Plavoj dvorani.

Poziv

Krapinske Toplice, 20.2.2017.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obavijest sudionicima natječaja da je za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u trajanju od 12 mjeseci na radno mjesto RAČUNOVODSTVENI REFERENT (VSS ekonomskog smjera) izabran:

Odluka

Krapinske Toplice, 20.02.2017.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Natječaj za zasnivanje radnog odnosa za radna mjesta:

I. NA NEODREĐENO VRIJEME

1. SPECIJALIST FIZIKALNE MEDICINE I REHABILITACIJE---------------------------------------------------- 1 izvršitelj
(uz probni rad od 6 mjeseci)
2. SPECIJALIST INTERNE MEDICINE-UŽI SPECIJALIST IZ KARDIOLOGIJE------------------------------------------------------ 1 izvršitelj
(uz probni rad od 6 MJESECI)

II. NA ODREĐENO VRIJEME (do povratka na rad privremeno odsutnih radnika)

1. PRVOSTUPNIK/CA FIZIOTERAPIJE-----------------------------------1 izvršitelj
(uz probni rad od 3 mjesecA)
2. MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR-------------------------------------1 izvršitelj
(uz probni rad od 2 mjeseca)
3. STRUČNI REFERENT ZA MEDICINSKU DOKUMENTACIJU---------------1 izvršitelj

Natječaj

Krapinske Toplice, 10.02.2017.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Natječaj za prijam pripravnika na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u trajanju od 12 mjeseci MAGISTAR EKONOMIJE / DIPLOMIRANI EKONOMIST (m/ž) - 2 POLAZNIKA:

Natječaj

Krapinske Toplice, 09.02.2017.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odluka o odabiru kandidata prijavljenim na natječaj objavljen u NN br.121 od 23.12.2016 za radno mjesto: VOZAČ/VOZAČICA

Odluka

Krapinske Toplice, 11.1.2017.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odluka o izboru kandidata prijavljenim na natječaj objavljen u NN br.120 od 21.12.2016. godine za radno mjesto MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR - 1 IZVRŠITELJ:

Odluka

Krapinske Toplice, 03.01.2017.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poziv na testiranje kandidatima prijavljenim na natječaj objavljen u NN br.121 od 23.12.2016 za radno mjesto: VOZAČ/VOZAČICA

Testiranje je 05.01.2017 u 08.30h u Plavoj dvorani.

Poziv

Krapinske Toplice, 02.1.2017.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poziv na testiranje kandidatima prijavljenim na natječaj objavljen u NN br.120 od 21.12.2016. godine za radno mjesto MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR - 1 IZVRŠITELJ:

Poziv

Krapinske Toplice, 30.12.2016.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Natječaj za zasnivanje radnog odnosa na NEODREĐENO VRIJEME u zanimanju - VOZAČ - 1 IZVRŠITELJ:

Natječaj

Krapinske Toplice, 23.12.2016.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Natječaj za zasnivanje radnog odnosa na ODREĐENO VRIJEME (do popvratka na rad privremeno odsutne radnice) u zanimanju - MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR - 1 POLAZNIK:

Natječaj

Krapinske Toplice, 21.12.2016.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odluka o izboru specijalizanta za specijalizaciju iz kardiologije:

Odluka

Krapinske Toplice, 19.12.2016.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odluka o izboru specijalizantice za specijalizaciju iz endokrinologije i dijabetologije:

Odluka

Krapinske Toplice, 19.12.2016.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Javni poziv sudionicima natječaja za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u trajanju od 12 mjeseci u zanimanju FIZIOTERAPEUTSKI TEHNIČAR - izabrani su slijedeći kandidati:

Lista kandidata

Krapinske Toplice, 15.12.2016.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lista rezultata pristupnika za prijam jednog kandidata na specijalizaciju iz endokrinologije i dijabetologije s istaknutim ukupnim bodovima nakon provedenog razgovora s pristupnicima:

Lista

Krapinske Toplice, 09.12.2016.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lista rezultata pristupnika za prijam jednog kandidata na specijalizaciju iz kardiologije s istaknutim ukupnim bodovima nakon provedenog razgovora s pristupnicima:

Lista

Krapinske Toplice, 09.12.2016.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Natječaj za prijam pripravnika na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u trajanju od 12 mjeseci - PRVOSTUPNIK/CA FIZIOTERAPIJE- 10 POLAZNIKA:

Natječaj

Krapinske Toplice, 02.12.2016.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Natječaj za prijam pripravnika na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u trajanju od 12 mjeseci - FIZIOTERAPEUTSKI TEHNIČAR/TEHNIČARKA - 15 POLAZNIKA:

Natječaj

Krapinske Toplice, 02.12.2016.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poziv na testiranje kandidatima prijavljenim na natječaj objavljen u NN br.102 od 09.11.2016. za radno mjesto: MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR:

Testiranje je u plavoj dvorani dana 06.12.2016. u 9.00 sati

Pozvani kandidati

Krapinske Toplice, 01.12.2016.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Liste pristupnika s istaknutim bodovima prije provedenog razgovora s pristupnicima za specijalizaciju iz kardiologije i specijalizaciju iz endokrinologije i dijabetologije:

Krapinske Toplice, 30.11.2016.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Natječaj za prijam pripravnika na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u trajanju od 24 mjeseca - KONOBAR/KONOBARICA - 4 POLAZNIKA:

Natječaj

Krapinske Toplice, 25.11.2016.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Natječaj za prijam pripravnika na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u trajanju od 12 mjeseci - MAGISTAR NUTRICIONIZMA/DIPL.ING NUTRICIONIZMA - 1 POLAZNIK:

Natječaj

Krapinske Toplice, 25.11.2016.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Natječaj za primanje na rad na ODREĐENO vrijeme - do povratka na rad privremeno odsutne radnice: MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR - 1 IZVRŠITELJ:

- uz probni rad od 2 (dva) mjeseca

Natječaj

Krapinske Toplice, 09.11.2016.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Natječaj za izbor pristupnika za upućivanje na specijalizaciju i za sklapanje ugovora o radu na neodređeno vrijeme:

 • jednog (1) pristupnika (m/ž) za specijalizaciju iz endokrinologije i dijabetologije
 • jednog (1) pristupnika (m/ž) za specijalizaciju iz kardiologije

Natječaj

Krapinske Toplice, 26.10.2016.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odluka o odabiru kandidata za zapošljavanje u zanimanju: VODITELJ ODSJEKA ZA PRAVNE POSLOVE :

Odluka

Krapinske Toplice,21.10.2016.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odluka o odabiru kandidata za obavljanje pripravničkog staža u zanimanju: DOKTOR MEDICINE:

Odluka

Krapinske Toplice,18.10.2016.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odluka o odabiru kandidata za zapošljavanje u zanimanju: PRVOSTUPNIK/PRVOSTUPNICA FIZIOTERAPIJE :

Odluka

Krapinske Toplice,18.10.2016.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odluka o odabiru kandidata za obavljanje pripravničkog staža u zanimanju: MAGISTRA MEDICINSKE BIOKEMIJE:

Odluka

Krapinske Toplice,17.10.2016.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poništenje dijela natječaja:

Poništava se dio natječaja objavljenog u NN broj 83 od 24.09.2016, HZZO i na oglasnim pločama i internetskim stranicama bolnice pod točkom II2 za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme: PRVOSTUPNIK/PRVOSTUPNICA SESTRINSTVA.

Poništenje

Krapinske Toplice,12.10.2016.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odluka o odabiru kandidata za radno mjesto na neodređeno vrijeme u zanimanju: KUHAR:

Odluka

Krapinske Toplice,12.10.2016.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odluka o odabiru kandidata za radno mjesto na neodređeno vrijeme u zanimanju: KONOBAR:

Odluka

Krapinske Toplice,12.10.2016.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poziv na razgovor kandidatima prijavljenim na natječaj objavljen u NN br.83 od 16.09.2016 za radno mjesto: PRVOSTUPNIK FIZIOTERAPIJE:

Razgovor će se obaviti u uredu ravnateljice 14.10.2016 u 9.00 sati

Poziv

Krapinske Toplice, 11.10.2016.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odluka o odabiru kandidata za radno mjesto na neodređeno vrijeme u zanimanju: VODOINSTALATER:

Odluka

Krapinske Toplice,11.10.2016.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odluka o odabiru kandidata za radno mjesto na određeno vrijeme u zanimanju: PRALJA RUBLJA:

Odluka

Krapinske Toplice,11.10.2016.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odluka o odabiru kandidata za radno mjesto na određeno vrijeme u zanimanju: PRVOSTUPNIK/PRVOSTUPNICA RADNE TERAPIJE:

Odluka

Krapinske Toplice,11.10.2016.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odluka o odabiru kandidata za radno mjesto na određeno vrijeme u zanimanju: MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR:

Odluka

Krapinske Toplice,11.10.2016.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poništenje dijela natječaja:

Poništava se dio natječaja objavljenog u NN broj 83 od 24.09.2016, HZZO i na oglasnim pločama i internetskim stranicama bolnice pod točkom II2 za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme: LOGOPED - 1 izvršitelj.

Poništenje

Krapinske Toplice, 4.10.2016.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poziv na testiranje kandidatima prijavljenim na natječaj objavljen u NN br.83 od 16.09.2016 za radno mjesto: PRVOSTUPNIK FIZIOTERAPIJE

Poziv

Krapinske Toplice, 3.10.2016.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poziv na testiranje kandidatima prijavljenim na natječaj objavljen u NN br.83 od 16.09.2016 za radno mjesto: VODITELJ ODSJEKA ZA PRAVNE POSLOVE

Poziv

Krapinske Toplice, 3.10.2016.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poziv na testiranje kandidatima prijavljenim na natječaj objavljen u NN br.83 od 16.09.2016 za radno mjesto: KONOBAR

Poziv

Krapinske Toplice, 3.10.2016.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poziv na testiranje kandidatima prijavljenim na natječaj objavljen u NN br.83 od 16.09.2016 za radno mjesto: KUHAR

Poziv

Krapinske Toplice, 3.10.2016.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poziv na testiranje kandidatima prijavljenim na natječaj objavljen u NN br.83 od 16.09.2016 za radno mjesto: PRVOSTUPNIK RADNE TERAPIJE

Poziv

Krapinske Toplice, 3.10.2016.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poziv na testiranje kandidatima prijavljenim na natječaj objavljen u NN br.83 od 16.09.2016 za radno mjesto: PRALJA RUBLJA

Testiranje je 05.10.2016 u 09.00h u Plavoj dvorani.

Poziv

Krapinske Toplice, 30.9.2016.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poziv na testiranje kandidatima prijavljenim na natječaj objavljen u NN br.83 od 16.09.2016 za radno mjesto: MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR

Testiranje je 04.10.2016 u 09.00h u Plavoj dvorani.

Poziv

Krapinske Toplice, 30.9.2016.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poziv na testiranje kandidatima prijavljenim na natječaj objavljen u NN br.83 od 16.09.2016 za radno mjesto: PRVOSTUPNIK/CA SESTRINSTVA

Razgovor s povjerenstvom je 04.10.2016 u 14.00h u uredu Ravnateljice.

Poziv

Krapinske Toplice, 30.9.2016.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poziv na testiranje kandidatima prijavljenim na natječaj objavljen u NN br.83 od 16.09.2016 za radno mjesto: VODOINSTALATER

Testiranje je 05.10.2016 u 09.00h u uredu nasuprot Ravnateljice.

Poziv

Krapinske Toplice, 30.9.2016.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odluka o odabiru kandidata za radno mjesto: STRUČNJAK ZAŠTITE NA RADU

Odluka

Krapinske Toplice, 21.9.2016.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Natječaj za zasnivanje radnog odnosa za radna mjesta:

I. NA NEODREĐENO VRIJEME

1.KUHAR............................................................................... 2 izvršitelja
(uz probni rad od mjesec dana)
2.KONOBAR........................................................................... 2 izvršitelja
(uz probni rad od mjesec dana)
3.VODOINSTALATER............................................................... 1 izvršitelj
(uz probni rad od mjesec dana)

II. NA ODREĐENO VRIJEME (do povratka na rad privremeno odsutnih osoba)

1.VODITELJ ODSJEKA ZA PRAVNE POSLOVE-------------------------------1 izvršitelj
(uz probni rad od šest mjeseci)
2.LOGOPED--------------------------------------------------------------1 izvršitelj
(uz probni rad od šest mjeseci)
3.MAGISTAR MEDICINSKE BIOKEMIJE---------------------------------------1 izvršitelj
(zamjena za specijalističko usavršavanje, uz probni rad od šest mjeseci)
4.PRVOSTUPNIK/CA RADNE TERAPIJE---------------------------------------2 izvršitelj
(uz probni rad od tri mjeseca)
5.PRVOSTUPNIK/CA FIZIOTERAPIJE----------------------------------------4 izvršitelj
(uz probni rad od tri mjeseca)
6.PRVOSTUPNIK/CA SESTRINSTVA------------------------------------------1 izvršitelj
(uz probni rad od tri mjeseca)
7.MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR------------------------------------------3 izvršitelj
(uz probni rad od dva mjeseca)
8.PRALJA RUBLJA--------------------------------------------------------2 izvršitelja
(uz probni rad od dva mjeseca)


Natječaj za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme radi obavljanja pripravničkog staža, odnosno stjecanja uvjeta za polaganje stručnog ispita.

1.DOKTOR MEDICINE-pripravnik--------------------------------------------4 izvršitelja

2.MAGISTAR MEDICINSKE BIOKEMIJE-pripravnik-----------------------------1 izvršitelj


Natječaj

Krapinske Toplice, 16.9.2016.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poništenje dijela natječaja:

Poništava se dio natječaja objavljenog u NN broj 71 od 03.08.2016, HZZO i na oglasnim pločama i internetskim stranicama bolnice - pod točkom 2-2a, za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme na radnom mjestu Voditelj odsjeka za prijam pacijenata, odnose s javnošću i marketing - 1 izvršitelj i pod točkom 2-2b za zasnivamnje radnog odnosa na određeno vrijeme na radnom mjestu Logoped - 1 izvršitelj.

Poništenje

Krapinske Toplice, 12.9.2016.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odluka o odabiru kandidata za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u trajanju od 12 mjeseci u zanimanju: MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR

Odluka

Krapinske Toplice, 8.9.2016.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odluka o odabiru kandidata za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u trajanju od 12 mjeseci u zanimanju: FIZIOTERAPEUTSKI TEHNIČAR

Odluka

Krapinske Toplice, 2.9.2016.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odluka o izmjeni odluke o izboru specijalizanata iz kardiologije:

Odluka

Krapinske Toplice, 31.8.2016.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Natječaj za zasnivanje radnog odnosa za radna mjesta:

1. NA NEODREĐENO VRIJEME

1.(a) Stručnjak zaštite ne radu
-stručni savjetnik zaštite na radu--------------------------------------------1 izvršitelj
uz probni rad od 6 (šest) mjeseci

2. NA ODREĐENO VRIJEME (do povratka na rad privremeno odsutnih osoba)

2.(a) Voditelj odsjeka za prijam pacijenata, odnose s javnošću i marketing --1 izvršitelj
uz probni rad od 6 (šest) mjeseci
2.(b) Logoped-----------------------------------------------------------------1 izvršitelj
uz probni rad od 6 (šest) mjeseci

Natječaj

Krapinske Toplice, 09.8.2016.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Natječaj za prijam pripravnika na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u trajanju od 12 mjeseci-PRVOSTUPNIK/CA SESTRINSTVA - 5 POLAZNIKA :

Natječaj

Krapinske Toplice, 02.8.2016.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Natječaj za prijam pripravnika na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u trajanju od 12 mjeseci-MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR - 5 POLAZNIKA :

Natječaj

Krapinske Toplice, 02.8.2016.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Natječaj za prijam pripravnika na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u trajanju od 12 mjeseci-PRVOSTUPNIK/CA FIZIOTERAPIJE- 4 POLAZNIKA:

Natječaj

Krapinske Toplice, 02.8.2016.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Natječaj za prijam pripravnika na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u trajanju od 12 mjeseci-FIZIOTERAPEUTSKI TEHNIČAR/TEHNIČARKA - 9 POLAZNIKA:

Natječaj

Krapinske Toplice, 02.8.2016.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odluka o odabiru kandidata za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa: PRVOSTUPNIK/CA FIZIOTERAPIJE:

Odluka

Krapinske Toplice, 29.7.2016.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odluka o odabiru kandidata za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa: FIZIOTERAPEUTSKI TEHNIČAR/TEHNIČARKA :

Odluka

Krapinske Toplice, 29.7.2016.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odluka o izboru SPECIJALIZANTA ZA SPECIJALIZACIJU IZ FIZIKALNE MEDICINE I REHABILITACIJE:

Odluka

Krapinske Toplice, 27.06.2016.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odluka o izboru SPECIJALIZANATA ZA SPECIJALIZACIJU IZ KARDIOLOGIJE:

Odluka

Krapinske Toplice, 27.06.2016.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odluka o izboru SPECIJALIZANTA ZA SPECIJALIZACIJU IZ REUMATOLOGIJE:

Odluka

Krapinske Toplice, 27.06.2016.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Natječaj za prijam pripravnika na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u trajanju od 12 mjeseci-FIZIOTERAPEUTSKI TEHNIČAR/TEHNIČARKA - 15 POLAZNIKA :

Natječaj

Krapinske Toplice, 24.6.2016.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Natječaj za prijam pripravnika na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u trajanju od 12 mjeseci-PRVOSTUPNIK/CA FIZIOTERAPIJE - 5 POLAZNIKA :

Natječaj

Krapinske Toplice, 24.6.2016.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lista rezultata pristupnika za prijam jednog kandidata na SPECIJALIZACIJU IZ REUMATOLOGIJE s istaknutim ukupnim bodovima nakon provedenog razgovora s pristupnicima:


Lista

Krapinske Toplice, 20.06.2016.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lista rezultata pristupnika za prijam dva kandidata na SPECIJALIZACIJU IZ KARDIOLOGIJE s istaknutim ukupnim bodovima nakon provedenog razgovora s pristupnicima:


Lista

Krapinske Toplice, 20.06.2016.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poništenje dijela natječaja objavljenog u NN br. 44 od 11.05.2016. za radno mjesto STRUČNJAK ZAŠTITE NA RADU-STRUČNI SAVJETNIK ZAŠTITE NA RADU na neodređeno vrijeme


Poništenje

Krapinske Toplice, 16.06.2016.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lista rezultata pristupnika za prijam jednog kandidata na specijalizaciju iz fizikalne medicine i rehabilitacije:

Lista

Krapinske Toplice, 15.06.2016.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odluka o odabiru kandidata/kandidatkinja za zapošljavanje za radno mjesto STRUČNI REFERENT na neodređeno vrijeme:

Odluka

Krapinske Toplice, 09.06.2016.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odluka o odabiru kandidata/kandidatkinja za zapošljavanje za radno mjesto PRVOSTUPNIK FIZIOTERAPIJE na neodređeno vrijeme:

Odluka

Krapinske Toplice, 09.06.2016.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poziv na razgovor s Povjerenstvom kandidatima prijavljenim na natječaj objavljen u NN br. 44 od 11.05.2016. za radno mjesto STRUČNI REFERENT dana 08.06.2016. u 09:00 sati.


Razgovor se obavlja u uredu ravnateljice.

Poziv

Krapinske Toplice, 06.06.2016.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poziv na razgovor kandidatima prijavljenim na natječaj objavljen u NN br. 44 od 11.05.2016. za radno mjesto PRVOSTUPNIK FIZIOTERAPIJE u terminu od 06.06.2016. do 07.06.2016. prema rasporedu


Razgovor se obavlja u uredu ravnateljice.

Poziv

Krapinske Toplice, 03.06.2016.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Natječaj za prijam pripravnika na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u trajanju od 12 mjeseci: MAGISTAR NUTRICIONIZMA/DIPL.ING.NUTR. - 1 POLAZNIK m/ž:

Natječaj

Krapinske Toplice, 03.06.2016.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Natječaj za prijam pripravnika na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u trajanju od 12 mjeseci: MAGISTAR PSIHOLOGIJE/DIPL. PSIHOLOG - 2 POLAZNIKA m/ž:

Natječaj

Krapinske Toplice, 03.06.2016.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Natječaj za prijam pripravnika na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u trajanju od 24 mjeseca: KONOBAR/KONOBARICA - 4 POLAZNIKA m/ž:

Natječaj

Krapinske Toplice, 03.06.2016.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odluka o odabiru kandidata za radno mjesto: MEDICINSKA SESTRA NA NEODREĐENO VRIJEME,
Odluka o odabiru kandidata za radno mjesto: MEDICINSKA SESTRA NA ODREĐENO VRIJEME
Odluka o odabiru kandidata za radno mjesto: POMOĆNOG RADNIKA U SKLADIŠTU NA ODREĐENO VRIJEME,
Odluka o odabiru kandidata za radno mjesto: POMOĆNE RADNICE U KUHINJI NA ODREĐENO VRIJEME,
Odluka o odabiru kandidata za radno mjesto: SPREMAĆICE NA ODREĐENO VRIJEME,:

Odluka

Krapinske Toplice, 01.6.2016.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poziv na testiranje kandidatima prijavljenim na natječaj objavljen u NN br. 44 od 11.05.2016. za radno mjesto STRUČNJAK ZAŠTITE NA RADU-STRUČNI SAVJETNIK ZAŠTITE NA RADU


Testiranje je 03.06.2016. U 9 sati u Plavoj dvorani.

Poziv

Krapinske Toplice, 27.05.2016.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poziv na testiranje kandidatima prijavljenim na natječaj objavljen u NN br. 44 od 11.05.2016. za radno mjesto STRUČNI REFERENT


Testiranje je 02.06.2016. od 9 do 13i30 sati prema rasporedu u Biblioteci na 4. katu NBO.

Poziv

Krapinske Toplice, 27.05.2016.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poziv na testiranje kandidatima prijavljenim na natječaj objavljen u NN br. 44 od 11.05.2016. za radno mjesto PRVOSTUPNIK FIZIOTERAPIJE


Testiranje je 02.06.2016. od 9 do 11i15 sati prema rasporedu u Plavoj dvorani.

Poziv

Krapinske Toplice, 27.05.2016.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poziv na testiranje kandidatima prijavljenim na natječaj objavljen u NN br. 44 od 11.05.2016. za radno mjesto POMOĆNI RADNIK/RADNICA U SKLADIŠTU


Testiranje je 31.05.2016. u 9 sati u Plavoj dvorani.

Poziv

Krapinske Toplice, 27.05.2016.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poziv na testiranje kandidatima prijavljenim na natječaj objavljen u NN br. 44 od 11.05.2016. za radno mjesto POMOĆNI RADNIK/RADNICA U KUHINJI


Testiranje je 01.06.2016. u 9 sati u Plavoj dvorani.

Poziv

Krapinske Toplice, 27.05.2016.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poziv na testiranje kandidatima prijavljenim na natječaj objavljen u NN br. 44 od 11.05.2016. za radno mjesto MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR

Poziv

Krapinske Toplice, 25.05.2016.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poziv na testiranje kandidatima prijavljenim na natječaj objavljen u NN br. 44 od 11.05.2016. za radno mjesto SPREMAČICA

Poziv

Krapinske Toplice, 24.05.2016.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Natječaj za izbor pristupnika za upućivanje na specijalizaciju i za sklapanje ugovora o radu na neodređeno vrijeme:


1. Jednog (1) pristupnika (m/ž) za specijalizaciju iz fizikalne medicine i rehabilitacije
2. Dva (2) pristupnika (m/ž) za specijalizaciju iz kardiologije
3. Jednog (1) pristupnika (m/ž) za specijalizaciju iz reumatologije

Natječaj

Krapinske Toplice, 11.05.2016.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Natječaj za zasnivanje radnog odnosa na radna mjesta:

1. NA NEODREĐENO VRIJEME

a) Stručnjak zaštite na radu
-stručni savjetnik zaštite na radu--------------------------1 izvršitelj
uz probni rad od šest (6) mjeseci
b) Prvostupnik fizioterapije--------------------------------8 izvršitelja
uz probni rad od tri (3) mjeseca
c) Medicinska sestra/tehničar----------------------------- 2 izvršitelja
uz probni rad od dva (2) mjeseca
d) Stručni referent (kadrovski poslovi, vođenje urudžbenog zapisnika,
pisanje medicinske dokumentacije------------------------- 2 izvršitelja
uz probni rad od dva (2) mjeseca

2. NA ODREĐENO VRIJEME

a) Magistar medicinske biokemije--------------------------1 izvršitelj
uz probni rad od šest (6) mjeseci (zamjena za spec. usavršavanje u trajanju od 5 godina)
b) Medicinska sestra/tehničar----------------------------- 2 izvršitelja
uz probni rad od dva (2) mjeseca
c) Pomoćna radnica u kuhinji----------------------------- 2 izvršitelja
uz probni rad od mjesec dana
d) Pomoćni radnik u skladištu----------------------------- 1 izvršitelj
uz probni rad od mjesec dana
e) Spremačica-------------------------------------------- 4 izvršitelja
uz probni rad od mjesec dana

Natječaj

Krapinske Toplice, 11.05.2016.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odluka o izboru specijalizanata za upućivanje na specijalizaciju iz fizikalne medicine i rehabilitacije i za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme.

Odluka

Krapinske Toplice, 06.05.2016.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odluka o izboru kandidata za radno mjesto viši unutarnji revizor za rad na neodređeno vrijeme:

Odluka

Krapinske Toplice, 04.05.2015.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odluka o izboru kandidata za radno mjesto prvostupnice medicinsko-laboratorijske dijagnostike za rad na neodređeno vrijeme:

Odluka

Krapinske Toplice, 04.05.2015.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lista rezultata pristupnika na natječaj za upućivanje na specijalizaciju za dva (2) kandidata za specijalizaciju iz fizikalne medicine i rehabilitacije i za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme.

Lista

Krapinske Toplice, 04.05.2016.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odluka o odabiru kandidata/kandidatkinje za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa: MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR:

Odluka

Krapinske Toplice, 19.4.2016.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Natječaj za prijam pripravnika na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u trajanju od 12 mjeseci: VIŠI UPRAVNI REFERENT - 2 POLAZNIKA m/ž:

Natječaj

Krapinske Toplice, 24.03.2016.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odluka o odabiru kandidata/kandidatkinja za prijem na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u zanimanju:

Konobar/konobarica
Kuhar/kuharica

Krapinske Toplice, 23.03.2016.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Natječaj za prijam pripravnika na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u trajanju od 12 mjeseci za:

 • PRVOSTUPNIK/CA SESTRINSTVA - 5 POLAZNIKA
 • MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR - 5 POLAZNIKA

Natječaj

Krapinske Toplice, 21.03.2016.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OBAVIJEST O OBUSTAVI ZAPOŠLJAVANJA RADNIKA!

Obavijest

Krapinske Toplice, 15.03.2015.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odluka o izboru kandidata za radno mjesto MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR I PRVOSTUPNIK/CA SESTRINSTVA za rad na određeno vrijeme:

Odluka

Krapinske Toplice, 07.03.2015.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odluka o odabiru kandidata za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa: FIZIOTERAPEUTSKI TEHNIČAR/TEHNIČARKA :

Odluka

Krapinske Toplice, 01.3.2016.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odluka o odabiru kandidata za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa: PRVOSTUPNIK/CA RADNE TERAPIJE:

Odluka

Krapinske Toplice, 01.3.2016.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odluka o odabiru kandidata za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa: PRVOSTUPNIK/CA FIZIOTERAPIJE:

Odluka

Krapinske Toplice, 01.3.2016.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poziv na testiranje kandidatima prijavljenim na natječaj objavljen u NN br. 9 od 27.01.2016. za radno mjesto MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR na određeno vrijeme - 1 izvršitelj/ica:

Poziv

Krapinske Toplice, 23.02.2016.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poziv na testiranje kandidatima prijavljenim na natječaj objavljen u NN br. 9 od 27.01.2016. za radno mjesto VIŠI UNUTARNJI REVIZOR na neodređeno vrijeme - 1 izvršitelj/ica:

Poziv

Krapinske Toplice, 23.02.2016.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poziv na testiranje kandidatima prijavljenim na natječaj objavljen u NN br. 9 od 27.01.2016. za radno mjesto PRVOSTUPNIK/CA MEDICINSKO-LABORATORIJSKE DIJAGNOSTIKE na neodređeno vrijeme - 2 izvršitelja/ice:

Poziv

Krapinske Toplice, 23.02.2016.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poziv na testiranje kandidatima prijavljenim na natječaj objavljen u NN br. 9 od 27.01.2016. za radno mjesto PRVOSTUPNIK/CA SESTRINSTVA na određeno vrijeme - 3 izvršitelja/ice:

Poziv

Krapinske Toplice, 23.02.2016.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Natječaj za prijam pripravnika na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u trajanju od 12 mjeseci: STRUČNI REFERENT - 3 POLAZNIKA m/ž:

Natječaj

Krapinske Toplice, 22.02.2016.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Natječaj za prijam pripravnika na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u trajanju od 24 mjeseca: KUHAR - 4 POLAZNIKA m/ž:

Natječaj

Krapinske Toplice, 22.02.2016.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Natječaj za prijam pripravnika na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u trajanju od 24 mjeseca: KONOBAR - 6 POLAZNIKA m/ž:

Natječaj

Krapinske Toplice, 22.02.2016.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Natječaj za prijam pripravnika na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u trajanju od 12 mjeseci - STRUČNI PRVOSTUPNIK, INŽENJER INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE - 1 POLAZNIK m/ž:

Natječaj

Krapinske Toplice, 22.02.2016.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Natječaj za prijam pripravnika na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u trajanju od 12 mjeseci - PRVOSTUPNIK RADIOLOŠKE TEHNOLOGIJE - 2 POLAZNIKA m/ž:

Natječaj

Krapinske Toplice, 9.02.2016.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Natječaj za prijam pripravnika na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u trajanju od 12 mjeseci: PSIHOLOG - 1 POLAZNIK m/ž:

Natječaj

Krapinske Toplice, 9.02.2016.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Natječaj za prijam pripravnika na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u trajanju od 12 mjeseci - FIZIOTERAPEUTSKI TEHNIČAR/TEHNIČARKA - 13 POLAZNIKA m/ž:

Natječaj

Krapinske Toplice, 9.02.2016.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Natječaj za prijam pripravnika na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u trajanju od 12 mjeseci - PRVOSTUPNIK RADNE TERAPIJE - 5 POLAZNIKA m/ž:

Natječaj

Krapinske Toplice, 9.02.2016.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Natječaj za prijam pripravnika na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u trajanju od 12 mjeseci - PRVOSTUPNIK FIZIOTERAPIJE - 7 POLAZNIKA m/ž:

Natječaj

Krapinske Toplice, 9.02.2016.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Natječaj za zasnivanje radnog odnosa na radna mjesta:

1. Na neodređeno vrijeme


a) Viši unutarnji revizor............................................................1 izvršitelj
uz probni rad od šest (6) mjeseci
b) Prvostupnik/ca medicinsko-laboratorijske dijagnostike................2 izvršitelja
uz probni rad od tri (3) mjeseca

2. Na određeno vrijeme (do povratka na rad privremeno odsutnih radnika)


a) Magistar medicinske biokemije...............................................1 izvršitelj
uz probni rad od šest (6) mjeseci
b) Prvostupnik/ca sestrinstva....................................................3 izvršitelja
uz probni rad od tri (3) mjeseca
c) Medicinska sestra/medicinski tehničar.....................................1 izvršitelj
uz probni rad od dva (2) mjeseca

Natječaj

Krapinske Toplice, 27.01.2016.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Natječaj za izbor pristupnika za upućivanje na specijalizaciju i za sklapanje ugovora o radu na NEODREĐENO VRIJEME:

1. Dva (2) pristupnika (m/ž) za specijalizaciju iz fizikalne medicine i rehabilitacije.

Natječaj

Krapinske Toplice, 27.01.2016.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poništenje dijela natječaja za radno mjesto VIŠI UNUTARNJI REVIZOR na neodređeno vrijeme: 1 izvršitelj

Poništenje

Krapinske Toplice, 21.01.2016.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odluka o odabiru kandidata za prijem na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa - PRVOSTUPNIK/CA FIZIOTERAPIJE:

Odluka

Krapinske Toplice, 18.12.2015.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odluka o odabiru kandidata/kandidatkinja za prijam na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u zanimanju STRUČNI SAVJETNIK ZA PRAVNE POSLOVE-VSS:

Odluka

Krapinske Toplice, 15.12.2015.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odluka o odabiru kandidata/kandidatkinja za prijam na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u zanimanju STRUČNI REFERENT-VŠS:

Odluka

Krapinske Toplice, 15.12.2015.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odluka o odabiru kandidata/kandidatkinja za prijam na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u zanimanju STRUČNI REFERENT-VSS:

Odluka

Krapinske Toplice, 15.12.2015.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odluka o odabiru kandidata/kandidatkinja za prijam na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u zanimanju PSIHOLOG:

Odluka

Krapinske Toplice, 15.12.2015.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odluka o odabiru kandidata za radno mjesto FARMACEUTSKI TEHNIČAR/KA NA ODREĐENO VRIJEME 1 (jedan) izvršitelj:

Odluka

Krapinske Toplice, 15.12.2015.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poziv na testiranje i razgovor kandidatima prijavljenim na natječaj objavljen u NN br.128 od 25.11.2015. za radno mjesto FARMACEUTSKI TEHNIČAR/KA NA ODREĐENO VRIJEME do povratka na rad privremeno odsutne radnice 1 (jedan) izvršitelj:

Poziv

Krapinske Toplice, 8.12.2015.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odluka o odabiru kandidata/kandidatkinja za prijam na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u zanimanju STRUČNOG PRVOSTUPNIKA/CE-ING SIGURNOSTI I ZAŠTITE:

Odluka

Krapinske Toplice, 26.11.2015.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Natječaj za prijam pripravnika na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u trajanju od 12 mjeseci - PSIHOLOG - 1 POLAZNIKA m/ž:

Natječaj

Krapinske Toplice, 26.11.2015.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Natječaj za prijam pripravnika na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u trajanju od 12 mjeseci - PRVOSTUPNIK/CA FIZIOTERAPIJE - 5 POLAZNIKA m/ž:

Natječaj

Krapinske Toplice, 26.11.2015.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Natječaj za prijam pripravnika na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u trajanju od 12 mjeseci - PRVOSTUPNIK/CA SESTRINSTVA - 5 POLAZNIKA m/ž:

Natječaj

Krapinske Toplice, 26.11.2015.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Natječaj za prijam pripravnika na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u trajanju od 12 mjeseci - STRUČNI REFERENT VŠS - 4 POLAZNIKA m/ž:

Natječaj

Krapinske Toplice, 26.11.2015.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Natječaj za prijam pripravnika na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u trajanju od 12 mjeseci - STRUČNI REFERENT VSS - 4 POLAZNIKA m/ž:

Natječaj

Krapinske Toplice, 26.11.2015.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Natječaj za prijam pripravnika na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u trajanju od 12 mjeseci - STRUČNI SAVJETNIK ZA PRAVNE POSLOVE - 1 POLAZNIK m/ž:

Natječaj

Krapinske Toplice, 26.11.2015.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Natječaj za prijam pripravnika na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u trajanju od 12 mjeseci - VIŠI UPRAVNI REFERENT - 1 POLAZNIK m/ž:

Natječaj

Krapinske Toplice, 26.11.2015.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Natječaj za zapošljavanje NA ODREĐENO VRIJEME za radno mjesto:

 • Magistar medicinske biokemije ........1 izvršitelj
  (do povratka na rad radnice upućene na specijalističko usavršavanje) uz probni rad od 6 (šest)mjeseci.
 • Farmaceutski tehničar...................1 izvršitelj
  (do povratka na rad privremeno odsutne radnice) uz probni rad od 2 (dva) mjeseca.

Natječaj

Krapinske Toplice, 24.11.2015.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odluka o izboru za radno mjesto VIŠI UNUTARNJI REVIZOR:

Odluka

Krapinske Toplice, 24.11.2015.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na temelju natječaja objavljenog u NN br. 114 od 21.10.2015. za radna mjesta NA ODREĐENO VRIJEME u zanimanju

 • Konobar
 • Kuhar
 • Medicinska sestra/tehničar
 • Spremačica
 • Pralja rublja
Izabrani su:

Odluka

Krapinske Toplice, 18.11.2015.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poziv na testiranje kandidatima prijavljenim na natječaj objavljen u NN br. 114 od 21.10.2015. za radno mjesto viši unutarnji revizor na neodređeno vrijeme - 1 izvršitelj:

Poziv

Krapinske Toplice, 06.11.2015.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poziv na testiranje kandidatima prijavljenim na natječaj objavljen u NN br. 114 od 21.10.2015. za radno mjesto kuhar na određeno vrijeme - 2 izvršitelja:

Poziv

Krapinske Toplice, 06.11.2015.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poziv na testiranje kandidatima prijavljenim na natječaj objavljen u NN br. 114 od 21.10.2015. za radno mjesto konobar na određeno vrijeme - 2 izvršitelja:

Poziv

Krapinske Toplice, 06.11.2015.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poziv na testiranje kandidatima prijavljenim na natječaj objavljen u NN br. 114 od 21.10.2015. za radno mjesto medicinska sestra/tehničar na određeno vrijeme - 6 izvršitelja:

Poziv

Krapinske Toplice, 06.11.2015.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poziv na testiranje kandidatima prijavljenim na natječaj objavljen u NN br. 114 od 21.10.2015. za radno mjesto spremačica na određeno vrijeme - 3 izvršitelja:

Poziv

Krapinske Toplice, 05.11.2015.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poziv na testiranje kandidatima prijavljenim na natječaj objavljen u NN br. 114 od 21.10.2015. za radno mjesto pralja rublja na neodređeno vrijeme - 2 izvršitelja:

Poziv

Krapinske Toplice, 05.11.2015.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odluke o izboru kandidata za radni odnos:

Na neodređeno vrijeme

 • Prvostupnik/ca fizioterapije, uz probni rad od 3 (tri) mjeseca----4 izvršitelja
 • Prvostupnik/ca sestrinstva, uz probni rad od 3 (tri) mjeseca----1 izvršitelj
 • Medicinska sestra/tehničar, uz probni rad od 2 (dva) mjeseca----1 izvršitelj
 • Prvostupnik/ca radne terapije, uz probni rad od 3 (tri) mjeseca----1 izvršitelj
 • Logoped, uz probni rad od 6 (šest) mjeseci----1 izvršitelj
 • Diplomirani informatičar-stručni savjetnik za informatiku, uz probni rad od 6 (šest) mjeseci----1 izvršitelj

Na određeno vrijeme

 • Logoped----1 izvršitelj, radni odnos se zasniva na određeno vrijeme ( do povratka na rad privremeno odsutnog radnika)
 • Prvostupnik/ca medicinsko-laboratorijske dijagnostike----2 izvršitelja, radni odnos se zasniva na određeno vrijeme ( do povratka na rad privremeno odsutnih radnika)

Krapinske Toplice, 23.10.2015.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Natječaj za radni odnos:

Na neodređeno vrijeme

 • Viši unutarnji revizor, uz probni rad od 6 (šest) mjeseca----1 izvršitelj
 • Pralja rublja, uz probni rad od mjesec dana----2 izvršitelja

Na određeno vrijeme

 • Medicinska sestra/medicinski tehničar, uz probni rad od 2 (dva) mjeseca--6 izvršitelja
 • Konobar, uz probni rad od 2 (dva) mjeseca----2 izvršitelja
 • Kuhar, uz probni rad od 2 (dva) mjeseca----2 izvršitelja
 • Spremačica, uz probni rad od mjesec dana----3 izvršitelja

Natječaj

Krapinske Toplice, 19.10.2015.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poziv na razgovor kandidatu prijavljenom na natječaj objavljen u NN br. 101 od 23.09.2015. za radno mjesto stručni savjetnik/ca za informatiku:

Poziv

Krapinske Toplice, 14.10.2015.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poziv na razgovor kandidatima prijavljenim na natječaj objavljen u NN br. 101 od 23.09.2015. :

Poziv

Krapinske Toplice, 07.10.2015.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Natječaj za radni odnos:

Na neodređeno vrijeme

 • Prvostupnik/ca fizioterapije, uz probni rad od 3 (tri) mjeseca----4 izvršitelja
 • Prvostupnik/ca sestrinstva, uz probni rad od 3 (tri) mjeseca----1 izvršitelj
 • Medicinska sestra/tehničar, uz probni rad od 2 (dva) mjeseca----1 izvršitelj
 • Prvostupnik/ca radne terapije, uz probni rad od 3 (tri) mjeseca----1 izvršitelj
 • Logoped, uz probni rad od 6 (šest) mjeseci----1 izvršitelj
 • Diplomirani informatičar-stručni savjetnik za informatiku, uz probni rad od 6 (šest) mjeseci----1 izvršitelj

Na određeno vrijeme

 • Logoped----1 izvršitelj, radni odnos se zasniva na određeno vrijeme ( do povratka na rad privremeno odsutnog radnika)
 • Prvostupnik/ca medicinsko-laboratorijske dijagnostike----2 izvršitelja, radni odnos se zasniva na određeno vrijeme ( do povratka na rad privremeno odsutnih radnika)

Natječaj

Krapinske Toplice, 18.9.2015.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odluka o odabiru kandidata za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u trajanju od 24 mjeseci - ELEKTROINSTALATER - 2 POLAZNIKA :

Odluka

Krapinske Toplice, 07.9.2015.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odluka o odabiru kandidata za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u trajanju od 12 mjeseci - FIZIOTERAPEUTSKI TEHNIČAR:

Odluka

Krapinske Toplice, 07.9.2015.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odluka o odabiru kandidata za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u trajanju od 12 mjeseci - PRVOSTUPNIK/CA FIZIOTERAPIJE:

Odluka

Krapinske Toplice, 07.9.2015.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Natječaj za prijam pripravnika na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u trajanju od 12 mjeseci - FIZIOTERAPEUTSKI TEHNIČAR - 10 POLAZNIKA :

Natječaj

Krapinske Toplice, 25.8.2015.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odluka o odabiru kandidata za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u trajanju od 12 mjeseci - PRVOSTUPNIK/CA FIZIOTERAPIJE - 10 POLAZNIKA :

Odluka

Krapinske Toplice, 21.8.2015.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odluka o odabiru kandidata za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u trajanju od 12 mjeseci - FIZIOTERAPEUTSKI TEHNIČAR - 15 POLAZNIKA :

Odluka

Krapinske Toplice, 21.8.2015.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Natječaj za prijam pripravnika na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u trajanju od 24 mjeseci - ELEKTROINSTALATER - 2 POLAZNIKA :

Natječaj

Krapinske Toplice, 29.7.2015.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Natječaj za prijam pripravnika na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u trajanju od 12 mjeseci - PRVOSTUPNIK/CA RADNE TERAPIJE - 2 POLAZNIKA :

Natječaj

Krapinske Toplice, 29.7.2015.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Natječaj za prijam pripravnika na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u trajanju od 12 mjeseci - PRVOSTUPNIK/CA FIZIOTERAPIJE - 10 POLAZNIKA :

Natječaj

Krapinske Toplice, 29.7.2015.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Natječaj za prijam pripravnika na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u trajanju od 12 mjeseci - FIZIOTERAPEUTSKI TEHNIČAR - 15 POLAZNIKA :

Natječaj

Krapinske Toplice, 29.7.2015.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Natječaj za prijam pripravnika na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u trajanju od 24 mjeseci (2god) - KUHAR - 3 POLAZNIKA m/ž:

Natječaj

Krapinske Toplice, 08.6.2015.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Natječaj za prijam pripravnika na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u trajanju od 12 mjeseci - MAG. INFORMATIKE - 1 POLAZNIK m/ž:

Natječaj

Krapinske Toplice, 08.6.2015.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odluka o izmjeni odluke o izboru pristupnice za specijalizaciju iz neurologije

Odluka o izmjeni

Krapinske Toplice, 02.06.2015.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Natječaj za prijam pripravnika na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u trajanju od 12 mjeseci - STRUČNI REFERENT VSS - 3 POLAZNIKA:

Natječaj

Krapinske Toplice, 25.5.2015.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Natječaj za prijam pripravnika na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u trajanju od 12 mjeseci - STRUČNI REFERENT VŠS - 2 POLAZNIKA:

Natječaj

Krapinske Toplice, 25.5.2015.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odluka o izboru pristupnice za specijalizaciju iz neurologije

Odluka o izboru

Krapinske Toplice, 15.05.2015.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odluka o izboru pristupnika za specijalizaciju iz fizikalne medicine i rehabilitacije

Odluka o izboru

Krapinske Toplice, 13.05.2015.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odluka o izboru pristupnika za specijalizaciju iz kardiologije

Odluka o izboru

Krapinske Toplice, 30.04.2015.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Natječaj za primanje na rad na ODREĐENO vrijeme - zamjena radnika na bolovanju: LOGOPED - 1 IZVRŠITELJ:

Natječaj

Krapinske Toplice, 15.4.2015.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Natječaj za prijam pripravnika na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u trajanju od 12 mjeseci - VIŠI UPRAVNI REFERENT - 1 IZVRŠITELJ:

Natječaj

Krapinske Toplice, 15.4.2015.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Natječaj za prijam pripravnika na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u trajanju od 12 mjeseci - STRUČNI SAVJETNIK ZA PRAVNE POSLOVE - 1 IZVRŠITELJ:

Natječaj

Krapinske Toplice, 15.4.2015.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odluka o odabiru kandidata za prijem na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa: PRVOSTUPNIK/CA RADNE TERAPIJE - 3 izvršitelja

Odluka o odabiru kandidata

Krapinske Toplice, 09.04.2015.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odluka o odabiru kandidata za prijem na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa: DIJETETIČAR - 1 izvršitelj

Odluka o odabiru kandidata

Krapinske Toplice, 07.04.2015.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Natječaj za izbor pristupnika za upućivanje na specijalizaciju i za sklapanje ugovora o radu na neodređeno vrijeme

 • Dva (2) pristupnika (m/ž) za upućivanje na specijalizaciju iz fizikalne medicine i rehabilitacije
 • Jednog (1) pristupnika (m/ž) za upućivanje na specijalizaciju iz neurologije
 • Jednog (1) pristupnika (m/ž) za upućivanje na specijalizaciju iz kardiologije

Natječaj

Krapinske Toplice, 30.03.2015.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odluka o odabiru kandidata za prijem na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa PRVOSTUPNIK FIZIOTERAPIJE - 5 izvršitelja

Odluka o odabiru kandidata

Krapinske Toplice, 26.03.2015.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odluka o odabiru kandidata za prijem na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa FIZIOTERAPEUTSKI TEHNIČAR - 10 izvršitelja:

Odluka o odabiru kandidata

Krapinske Toplice, 26.03.2015.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odluka o odabiru kandidata za prijam na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa: PRVOSTUPNIK/CA SESTRINSTVA:

Odluka

Krapinske Toplice, 19.03.2015.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Natječaj za prijam pripravnika na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u trajanju od 12 mjeseci - PRVOSTUPNIK/CA RADNE TERAPIJE - 3 POLAZNIKA:

Natječaj

Krapinske Toplice, 17.3.2015.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Natječaj za prijam pripravnika na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u trajanju od 12 mjeseci - ING. MEDICINSKO-LABORATORIJSKE DIJAGNOSTIKE - 2 POLAZNIKA:

Natječaj

Krapinske Toplice, 27.2.2015.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Natječaj za prijam pripravnika na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u trajanju od 12 mjeseci - PRVOSTUPNIK/CA SESTRINSTVA - 5 POLAZNIKA:

Natječaj

Krapinske Toplice, 27.2.2015.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Natječaj za prijam pripravnika na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u trajanju od 12 mjeseci - MED. SESTRA/TEHNIČAR - 5 POLAZNIKA:

Natječaj

Krapinske Toplice, 27.2.2015.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Natječaj za prijam pripravnika na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u trajanju od 12 mjeseci - PROF. LOGOPED - 2 POLAZNIKA:

Natječaj

Krapinske Toplice, 27.2.2015.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Natječaj za prijam pripravnika na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u trajanju od 12 mjeseci - PRVOSTUPNIK/CA FIZIOTERAPIJE - 5 POLAZNIKA:

Natječaj

Krapinske Toplice, 27.2.2015.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Natječaj za prijam pripravnika na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u trajanju od 12 mjeseci - FIZIOTERAPEUTSKI TEHNIČAR - 10 POLAZNIKA:

Natječaj

Krapinske Toplice, 27.2.2015.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Natječaj za prijam pripravnika na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u trajanju od 12 mjeseci - DIJETETIČAR - 1 POLAZNIK:

Natječaj

Krapinske Toplice, 27.2.2015.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Natječaj za prijam pripravnika na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u trajanju od 3 mjeseca ( nastavno)- FIZIOTERAPEUTSKI TEHNIČAR - 1 POLAZNIK:

Natječaj

Krapinske Toplice, 12.2.2015.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Natječaj za prijam pripravnika na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u trajanju od 10 mjeseci ( nastavno) - PSIHOLOG - 1 IZVRŠITELJ:

Natječaj

Krapinske Toplice,12.2.2015.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Natječaj za izbor kandidata/kandidatkinje za upućivanje na specijalizaciju iz medicinske biokemije i laboratorijske medicine – (1) jedna specijalizacija

Natječaj

Krapinske Toplice, 27.01.2015.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odluka o izboru i imenovanju ravnateljice bolnice:

Odluka

Krapinske Toplice, 13.01.2015.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odluka o odabiru kandidata za prijem na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa FIZIOTERAPEUTSKI TEHNIČAR - 2 izvršitelja, PRVOSTUPNIK FIZIOTERAPIJE - 2 izvršitelja

Odluka o odabiru kandidata

Krapinske Toplice, 09.01.2015.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Natječaj za prijam pripravnika na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa - PRVOSTUPNK RADIOLOŠKE TEHNOLOGIJE - 2 IZVRŠITELJA:

Natječaj

Krapinske Toplice, 22.12.2014.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odluka o odabiru kandidata za primanje na rad na neodređeno vrijeme: PRVOSTUPNIK FIZIOTERAPIJE - 1 izvršitelj:

Odluka

Krapinske Toplice, 16.12.2014.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odluka o odabiru kandidata za primanje na rad na neodređeno vrijeme: ing.med.radiologije - 1 izvršitelj:

Odluka

Krapinske Toplice, 16.12.2014.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Natječaj za prijam pripravnika na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa - FIZIOTERAPEUTSKI TEHNIČAR - 2 IZVRŠITELJA I PRVOSTUPNIK/CA FIZIOTERAPIJE - 2 IZVRŠITELJA:

Natječaj

Krapinske Toplice, 10.12.2014.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odluka o odabiru kandidata za primanje na rad na neodređeno vrijeme: PRVOSTUPNICA SESTRINSTVA - 4 izvršitelja:

Odluka

Krapinske Toplice, 04.12.2014.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------