Objava prethodnog savjetovanja – Medicinski potrošni materijal

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima 

 – MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL,

evidencijski broj nabave: 05-39/1-2020

 

Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice   priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave za predmet nabave : MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL, evidencijski broj nabave: 05-39/1-2020, s namjerom sklapanja OS S JEDNIM GOSPODARSKIM SUBJEKTOM.

Temeljem članka 198. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 120/2016) objavljujemo nacrt Dokumentacije o nabavi, te pozivamo sve zainteresirane gospodarske subjekte da u roku od 9 dana od dana objave ove obavijesti o prethodnom savjetovanju na web stranici Bolnice (www.sbkt.hr) i u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (www.eojn.hr), odnosno do 30.01.2020., dostave eventualne primjedbe i prijedloge putem eojn.hr.

Naručitelj zadržava pravo izmjene navedenog nacrta u bilo kojem dijelu prije objave postupka javne nabave.
Stručno povjerenstvo za provedbu postupaka  JN

 

 

Ova Obavijest objavljena je na Internet stranici Naručitelja (www.sbkt.hr) i na stranicama Elektroničkog oglasnika javne nabave RH (www.eojn.hr) dana   21.01.2020. godine.

 

Prethodno savjetovanje.zip