Plan nabave roba, radova i usluga za 2020. godinu

Plan nabave roba, radova i usluga za 2020. godinu:
Plan.pdf