Prva izmjena Plana nabave roba, radova i usluga za 2020. godinu

Prva izmjena Plana nabave roba, radova i usluga za 2020. godinu:
Dokument.pdf