Promocija knjige Kad srce zaboli-priručnik za bolesnike (i one koji to ne žele postati)


Krapinske Toplice, 16. veljače 2018. – Jučer je u Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice predstavljena knjiga Kad srce zaboli-priručnik za bolesnike (i one koji to ne žele postati) urednika i glavnog autora, kardiologa prof. prim. dr. sc. Nenada Lakušića. Priručnik pojašnjava narav najčešćih bolesti srca, njihovo sprječavanje i liječenje uz praktične upute o prehrani i fizičkoj aktivnosti.

Uz prof. prim. dr. sc. Nenada Lakušića, koautori poglavlja u knjizi su kardiologinja prof. prim. dr. sc. Jasna Čerkez Habek koja je napisala poglavlje o prehrani, neurologinja prof. prim. dr. sc. Darija Mahović Lakušić koja je obradila poglavlje o moždanom udaru te klinička psihologinja Gordana Kamenečki Puclin, mr. spec. koja u svom poglavlju govori o psihosocijalnim aspektima srčanožilnih bolesti.

Tom prilikom je prof. dr. sc. Lakušić istaknuo kako je u dugogodišnjem radu s pacijentima bio svjedokom potrebe za pisanjem priručnika. Kroz praksu je shvatio da unatoč dostupnosti informacija, bolesnici ne znaju osnovne činjenice o svojoj bolesti. Naglasio je kako je prednost i posebnost ovog priručnika, osim sažimanja dvadesetogodišnjeg iskustva u radu s bolesnicima, jednostavno napisan tekst, laicima prihvatljivim i razumljivim jezikom. Dalje navodi kako je zajedno sa suradnicima ponudio barem načelne odgovore na većinu pitanja s kojima se susreću u svakodnevnoj praksi.
Predstavljanju knjige su prisustvovale ravnateljica Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice Željka Žnidarić, univ.spec.oec. i zamjenica župana Krapinsko-zagorske županije mr.sc. Jasna Petek.

Prof. prim. dr. sc. Nenad Lakušić, dr. med. je rođen u Zagrebu. Diplomirao je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1995. godine. Od tada do današnjih dana zaposlen je Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice, gdje radi kao neinvazivni kardiolog. Specijalizaciju iz interne medicine te supspecijalizaciju iz kardiologije obavio je u Kliničkom bolničkom centru Zagreb. Specijalistički ispit položio je 2005., a supspecijalistički 2008. godine. Od 2012. do 2016. godine bio je voditelj Odjela za rehabilitaciju kardioloških bolesnika Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice. Znanstveni stupanj magistra znanosti stekao je 2004. na Medicinskom fakultetu u Zagrebu, a doktora znanosti 2007. godine na Medicinskom fakultetu u Osijeku. 2011. godine izabran je u zvanje naslovnog docenta, a 2017. u zvanje izvanrednog profesora u Katedri za internu medicinu, obiteljsku medicinu i povijest medicine Medicinskog fakulteta u Osijeku. 2014. godine priznat mu je naziv primarijus od strane Ministarstva zdravstva RH. Od 2017. godine član je Katedre za internu medicinu i kliničku farmakologiju Zdravstvenog veleučilišta Zagreb. Bio je mentor studentima sestrinstva i fizioterapije u Pregradi, Zagrebu i Bjelovaru kod izrade diplomskih radova. Do sada je objavio 50-ak izvornih i stručnih radova te priručnik za izborni predmet na visokim zdravstvenim studijima „Akutni koronarni sindrom“. Autor ili koautor je 60-ak kongresnih priopćenja. Bio je pozvani recenzent više uglednih inozemnih časopisa.

Galerija slika: