Prva izmjena Financijskog plana za 2019. godinu

Prva izmjena Financijskog plana za 2019. godinu:

Dokument.pdf