Napredni Bobath tečaj 4.4. – 8.4.2018.


Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju u suradnji s HUBTO organizira:

 

NAPREDNI BOBATH TEČAJ

 

VODITELJ TEČAJA:

 

Doris Kutscher Meurer, advanced course instructor, IBITA (Njemačka)

 

TEMA: “Elementarne tranzicije pokreta kao osnova za postizanje vertikalizacije”

VRIJEME ODRŽAVANJA: 4.4. – 8.4.2018.

MJESTO ODRŽAVANJA: Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju, Gajeva 2, 49217 Krapinske Toplice

CIJENA TEČAJA: 570 EUR (kunska protuvrijednost na dan uplate)

PRIJAVE:

 

putem e-mail gl. fizioterapeuta bolnice: zmacek.ftkco@sbkt.hr
mob: 099 3620 833 i 091 519 2254

Rok za prijave kandidata: do 10.1.2018.

Rok za izbor kandiata: do 20.1.2018.

Napredni Bobath Tečaj, (Krapinske Toplice, 4. – 8-4-2018.):

Sadržaj prijave kandidature:
ime i prezime
zanimanje
datum i mjesto rođenja
mjesto zaposlenja (ako je zaposlen/a)
certrifikat o završenom Osnovnom Bobath tečaju ( skenirana kopija)
broj telefona:

Način prijave:
e-mailom: zmacek.ftkco@sbkt.hr

Izabrani kandidati moći će kotizaciju u iznosu od 570 EUR ( kunska protuvrijednost na dan uplate) uplatiti na žiro račun Specijalne bolnice za med.reh., Krapinske Toplice u cijelom iznosu ili prema dogovoru u više obroka. Polaznici će unaprijed dobiti detaljan sadržaj tečaja.

TEMA: “Elementarne tranzicije pokreta kao osnova za postizanje vertikalizacije”

Sve je više i više teško pogođenih pacijenata koji bi trebali / morali uvijek biti brži i slobodniji u kretanju u gravitaciji. To uključuje vrlo često menađment terapeuta ili velike kompenzacijske strategije pacijenta.
Time se postavlja pitanje možemo li koristiti tranzicije pokretanja s manje utjecaja gravitacije da pronađemo naćin kako doći u gravitaciju. s manje zahtjevnim utjecajem gravitacije kako bismo lakše došli u gravitaciju.
Na koji način se motoričko učenje može dogoditi na razini na kojoj pacijent može prenijeti te selektivne pokrete i komponente pokreta u pokretanje i aktivnosti dohvačanja?
Tema će biti prikazana u teoriji i praksi i tijekom tretmana pacijenata.
Ciljevi učenja:
– Na kraju tečaja sudionik će moći:
– Analizirati i identificirati zahtjeve tranzicije pokreta
– Razumjeti i koristiti princip stabilnosti i mobilnosti u različitim dijelovima tijela kako bi stekli posturalnu orijentaciju i posturalnu stabilnost
– Razumjeti relevantnost i mehanizme senzorskog aferentnog inputa za feed – foreard posturalnu kontrolu i osnove neurofiziologije odgovorne za motoričko učenje
– Razumjeti razliku između učenja aktivnosti ili pokreta i treninga
– Raspravljati o razlici između motoričkog oporavka i kompenzacija
– Produbiti i unaprijediti proces kliničkog razmišljanja kod neuroloških bolesnika
– Razviti i poboljšati specifične kliničke sposobnosti tijekom tretmana pacijenata pod nadzorom instruktora
Uvjet: uspješno završen osnovni tečaj certificiran od IBITA

(Doris Kutscher Meurer)

 

Bobath koncept počeo se razvijati četrdesetih godina prošlog stoljeće ranim radovima supružnika Karela i Berte Bobath. Od tada razvio se u dva temeljna smjera; jedan koji se bavi tretmanom djece (NDT) i drugi koji se bavi terapijom odraslih. Koncept koji se razvija u okviru International Bobath Instructor Training Assotiation (IBITA), danas je široko prihvaćen u svijetu i predstavlja jedan od vodećih pristupa u tretmanu odraslih pacijenata s oštećenjem središnjeg živćanog sustava.
Osnovni Bobath tečaj namjenjen je prvenstveno fizioterapeutima, radnim terapeutima, ali i liječnicima i logopedima koji se bave rehabilitacijom odraslih osoba s oštećenjem središnjeg živćanog sustava. Tečaj se izvodi po standardima i pravilima IBITA-e, prve je kategorije i međunarodno je priznat. Tečaj obrađuje teoretske sadržaje s područja neurofiziologije, teoretske i praktične sadržaje normalnog držanja i pokretanja, te praktičan rad s pacijentima. U tečaj su uključeni pisani materijali, te provjera znanja i vještina polaznika.
Napredni Bobath tečaj namjenjen je fizioterapeutima i drugim stručnjacima koji se bave neurofizioterapijom odraslih pacijenata s neurološkim poremećejima držanja i funkcionalnog pokretanja. Napredni tečaj obrađuje specifične teme s područja neurofizioterapije odraslih, te produbljuje znanja i vještine terapeuta koji su već završili Osnovni Bobath tečaj.

gl.fizioterapeut bolnice,
Zdravko Maček, dipl.physioth.