Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim GS – Živežne namirnice

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima 

 – ŽIVEŽNE NAMIRNICE, evidencijski broj nabave: 05-39/2-2018

 

Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice   priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave za predmet nabave : Živežne namirnice, evidencijski broj nabave: 05-39/2-2018, s namjerom sklapanja okvirnog sporazuma na rok od dvije godine s više gospodarskih subjekata. Procijenjena vrijednost nabave iznosi 6.920.000,00 kuna.

Temeljem članka 198. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 120/2016) objavljujemo nacrt Dokumentacije o nabavi, te pozivamo sve zainteresirane gospodarske subjekte da u roku od 8 dana od dana objave ove obavijesti o prethodnom savjetovanju na web stranici Bolnice (www.sbkt.hr) i u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (www.eojn.hr), odnosno do 29.06.2018. godine dostave eventualne primjedbe i prijedloge na adresu elektroničke pošte: doroteja.tensek@sbkt.hr ili putem EOJN-a.

Naručitelj zadržava pravo izmjene navedenog nacrta u bilo kojem dijelu prije objave postupka javne nabave.

Prethodno savjetovanje Živežne namirnice.zip