Dan narcisa


Kao i prijašnjih godina, danas je u našoj Bolnici održana humanitarna akcija „Dan narcisa“ koju organizira Zagorska liga protiv raka.

Cilj ove akcije je podizanje društvene svijesti o važnosti preventivnih pregleda dojki u svrhu ranog otkrivanja raka dojke i posljedično smanjenja smrtnosti.

Pušlek se prodavao po cijeni od 3 eura, a prikupljena sredstva namijenjena su prevenciji i ranom otkrivanju raka dojke.