Predstavljanje Smjernica HLZ


U utorak 02.listopada 2017. godine je u prostorijama Hrvatskog liječničkog zbora održano predstavljanje Smjernica za rano prepoznavanje, dijagnostiku i terapiju neurogene orofaringealne disfagije Hrvatskog društva za kliničku prehranu HLZ-a, Hrvatskog neurološkog društva HLZ-a, Hrvatskog gastroenterološkog društva i Hrvatskog društva nutricionista i dijetetičara.

Jedan od autora smjernica je, uz prof.dr.sc. Zdravku Poljaković, Dinah Vodanović mag. logoped, doc.dr.sc. Dariju Vranešić Bender, Dinu Ljubas Kelečić, mag. pharm, Katarinu Starčević, dr. med., doc.dr.sc. Zdravka Kolundžića, doc.dr.sc. Marinu Roje Bedeković, dr. med. Mihaela Mišira, prof.dr.sc. Željka Krznarića, i naša logopedica mr.sc. Sanja Habus, prof. logoped.