Bilješke uz izvješće za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2019. godine

Bilješke uz izvješće za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2019. godine:

Bilješke.pdf