Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za razdoblje od 01. siječnja do 30. rujna 2019. godine

Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za razdoblje od 01. siječnja do 30. rujna 2019. godine:

Izvještaj.pdf