Natječaj za prijem polaznika na SOR

Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice, Gajeva 2,

Krapinske Toplice, objavljuje

 

NATJEČAJ/ JAVNI POZIV

 

za prijem polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

 

Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa traje 12 mjeseci u punom radnom vremenu, a provodi se za sljedeća radna mjesta:

 

 

 1. RAČUNOVODSTVENI REFERENT –  2 polaznik/ca

Uvjet – SSS – srednja škola ekonomskog usmjerenja

 

 1. PRVOSTUPNIK FIZIOTERAPIJE – 3 polaznik/ca

Uvjet – VŠS – prvostupnik fizioterapije

 

 1. PRVOSTUPNIK/CA INFORMATIKE – 1 polaznik/ca

Uvjet – VŠS – prvostupnik informatike

 

 1. FARMACEUTSKI TEHNIČAR – 1 polaznik/ca

Uvjet: – SSS – farmaceutski tehničar

 

Prema navedenim uvjetima uz radno mjesto, kandidat treba ispunjavati uvjete iz Zakona o poticanju zapošljavanja (“Narodne novine” , broj: 57/12, 120/12, 16/17) koji glase:

 

 • da se vode u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kao nezaposlene osobe
 • da nemaju više od 12 mjeseci staža u zvanju za koje su se obrazovali

 

Kandidati koji se prijavljuju na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa dužni su dostaviti svoju prijavu u roku od osam (8) dana od dana objave Natječaja/Javnog poziva sa svim traženim prilozima.

 

Prilozi:

 

 • zamolba
 • životopis
 • preslik domovnice
 • preslik rodnog lista
 • preslik svjedodžbe/diplome
 • preslik dokumenata iz kojih su vidljivi OIB i JMBG
 • uvjerenje od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje od kada se osoba vodi u evidenciji nezaposlenih osoba pri Zavodu
 • potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o evidentiranom stažu u mirovinskom osiguranju

 

Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a odabrani kandidati su prije sklapanja pisanog ugovora dužni dostaviti originalne dokumente.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u roku od 8 dana od objave ovog Natječaja/Javnog poziva na web stranici Bolnice i Web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na adresu:

 

Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju

Krapinske Toplice

Gajeva 2

49217 Krapinske Toplice à s naznakom radnog mjesta za koje se kandidati prijavljuju.

 

Prema Zakonu o ravnopravnosti spolova NN broj. 82/08 na ovaj oglas mogu se prijaviti osobe oba spola.

Poslodavac može sklopiti ugovor o stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa ako mu nadležna služba za zapošljavanje odobri korištenje mjere stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa.

 

Obavijesti o odabiru kanidata/kinja biti će objavljeni na web stranici Bolnice (www.sbkt.hr).

 

Podnošenjem prijave na natječaj kandidati daju privolu Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice kao Voditelju obrade da može prikupljati i koristiti osobne podatke te čuvati u skladu s općim aktima Bolnice, a u svrhu provedbe natječajnog postupka za prijam na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa.

 

 

Ravnateljica

Željka Žnidarić, univ.spec.oec.

 

 

NATJEČAJ SOR.pdf