Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza za razdoblje 01. siječanj do 31. prosinac 2018

Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza za razdoblje 01. siječanj do 31. prosinac 2018:

Izvještaj.pdf