Odluka Upravnog vijeća Bolnice

Odluka Upravnog vijeća Bolnice o financijskom planu za 2017. i projekciji za 2018. i 2019. godinu.
Odluka