Poništenje dijela natječaja

1. Poništava se dio natječaja objavljenog u NN broj 23/18 od 07.03.2018.god., HZZ-a i na oglasnim pločama i internetskim stranicama Bolnice
– pod točkom 2.za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme na radnom mjestu

LOGOPED – 1 izvršitelj

i pod točkom 5. za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme na radnom mjestu

STRUČNI REFERENT – 1 izvršitelj.

Ponistenje.pdf