Najbolja SB u Hrvatskoj za 2014. godinu


Krapinske Toplice, 15.05.2015. – Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice proglašena je od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje najboljom specijalnom bolnicom u Hrvatskoj za 2014. godinu.

Tom je prigodom ravnateljica Bolnice Željka Žnidarić, dipl.oec. rekla: „U današnjim teškim financijskim vremenima kada se borimo da preživimo, drago mi je što je HZZO prepoznao naš trud i proglasio nas najboljom specijalnom bolnicom. Zadovoljstvo naših pacijenata te uspješno odrađena medicinska rehabilitacija znaci su da dobro radimo svoj posao. Posebno zahvaljujem svim djelatnicima, bez čijeg rada i truda ovo postignuće ne bi bilo moguće.”

Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice je bolnica s tradicijom dužom od 150 godina. Bavi se medicinskom rehabilitacijom kardioloških, neuroloških, reumatskih i ortopedskih bolesnika te rehabilitacijom djece. Bolnica godišnje liječi više od 7.500 stacionarnih pacijenata, dok se kroz specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu godišnje obradi oko 60.000 pacijenata kojima se ukupno pruži više od 1.500.000 usluga. Uz rehabilitacijske odjele, Bolnica raspolaže 24-satnom hitnom pomoći, akutnim internim i neurološkim odjelom te jedinicom intenzivnog liječenja.

Medicinska rehabilitacija u Bolnici provodi se interdisciplinarnim i multidisciplinarnim pristupom bolesniku, s ciljem što bržeg postizanja maksimalne funkcionalne, emocionalne i socijalne dimenzije osobe, za što je zaslužan visokokvalificirani kadar sastavljen od liječnika, medicinskih sestara, fizioterapeuta, psihologa, logopeda, radnih terapeuta te ostalog osoblja koje sudjeluje u procesu liječenja.