Ovlaštenje za provođenje specijalističkog usavršavanja

Ovlaštenje za provođenje specijalističkog usavršavanja doktora medicine iz fiz.med.i rehabilitacije:

Ovlaštenje