Natječaj za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno i određeno vrijeme

Na temelju Članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 128/17) Bolnica raspisuje:

Natječaj za zasnivanje radnog odnosa:

I. NA NEODREÐENO VRIJEME

1.Doktor medicine specijalist interne medicine ………………………………….1 izvršitelj
uz probni rad od 6 mjeseci
2.Doktor medicine specijalist fizikalne medicine i rehabilitacije……………..1 izvršitelj
uz probni rad od 6 mjeseci
3.Doktor medicine specijalist radiolog………………………………………1 izvršitelj
uz probni rad od 6 mjeseci
4.Stručni referent…………………………………………………………..2 izvršitelja
uz probni rad od 2 mjeseca
5.Spremačica……………………………………………………………….. 1 izvršitelj
uz probni rad od mjesec dana

II. NA ODREÐENO VRIJEME (do povratka na rad privremeno odsutnih radnika)

1. Logoped……………………………………………………………1 izvršitelj
uz probni rad od 6 mjeseci
2. Prvostupnik fizioterapije………………………………………………………….2 izvršitelja
uz probni rad od 3 mjeseca
3. Spremačica………………………………………………………………………..1 izvršitelj
uz probni rad od mjesec dana

 

Natječaj.pdf